Какво е АСАТ?

Аспартатаминотрансферазата е ензим, който се намира главно в клетките на черния дроб, сърцето, мускулите и други тъкани. Той играе важна роля в метаболизма на аминокиселината аспартат, спомагайки за прехвърлянето ѝ от клетките към кръвта. Благодарение на АСАТ аспартатът се превръща в аланин и алфа-кетоглутарат. Този процес е необходим за производство на енергия и синтез на други молекули.

Повишените нива на АСАТ в кръвта могат да бъдат индикатор за увреждане или проблеми със здравето на черния дроб, сърцето или мускулите. Поради факта, че АСАТ се среща и в други тъкани, повишените му нива могат да се наблюдават и при други състояния като мускулни увреждания, бъбречни проблеми, инфаркт на миокарда и дори при прием на някои лекарства.

АСАТ се използва като биохимичен маркер при диагностика и проследяване на различни заболявания на черния дроб, сърцето и мускулите. Изследването на нивата на АСАТ може да бъде комбинирано с изследването на нивата на АЛАТ (аланинаминотрансфераза) за по-пълна оценка на функцията на черния дроб и другите органи.

Защо се изследва?

При състояния, които пряко засягат функцията на черния дроб, АСАТ може да бъде използван за диагностика и за прогнозиране на хода на заболяването. Ензимът е част от изследваните индикатори при остър и хроничен панкреатит, холестаза и холелитиаза, инфаркт на миокарда и при по-редки заболявания като мускулна дистрофия, дерматомиозит и травми от премазване на мускулите.

Кога да изследвам АСАТ?

Макар умората, изтощението, пониженият тонус, тежестта в дясното подребрие и пожълтяването на кожата да не са специфични симптоми и да не означават непременно, че се налага изследване на АЛАТ, те могат да бъдат индикация за лекуващия Ви лекар, че е необходимо да се проведе съответното биохимично тестване. Промяната в цвета на кожата е алармиращ знак, че следва да се обърнете към Вашия лекар.

Как да се подготвя за изследването?

Изследването следва да се проведе сутрин на гладно.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв, серум

Какви са референтните стойности?

Възраст, пол Стойности (U/L)*
0 – 1 <82
1 – 7 <48
Жени <32
Мъже <41

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Срок на изпълнение (в работни дни)

1 ден

Цена 

4.00 лв
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ