Направления

ИзследванеЦена в лева
БИОХИМИЯ
Общи биохимични показатели
Урея (Urea)Вижте повече4.00
Креатинин (Creatinine) Вижте повече4.00
Пикочна киселина (Urea Acid)Вижте повече4.00
Общ билирубин (Total Bilirubin)Вижте повече4.00
Директен билирубин (Direct Bilirubin)Вижте повече4.00
Протеини
Общ белтък (Total Protein)Вижте повече4.00
Албумин / AlbuminВижте повече4.00
Ензими
АСАТ / ASAT Вижте повече4.00
АСАТ / ASAT Вижте повече4.00
ГГТ (GGT)Вижте повече4.00
Алкална фосфатаза (Alkaline Phosphatase)Вижте повече4.00
Лактат дехидрогеназа (Lactate Dehydrogenase)Вижте повече4.00
Амилаза (Amilase)Вижте повече4.00
Липаза (Lipase)Вижте повече5.00
Холинестераза (Cholinesterase)Вижте повече26.00
Креатинкиназа (Creatine Kinase)Вижте повече5.00
Алфа-1-антитрипсин (Alpha-1-antitrypsin)Вижте повече35.00
Церулоплазмин (Ceruloplasmin)Вижте повече35.00
Електролити и микроелементи
Калий (Potassium)Вижте повече5.00
Натрий (Sodium)Вижте повече5.00
Хлор (Chlorine)5.00
Калций (Calcium)Вижте повече4.00
Йонизиран калций (Ionized Calcium)Вижте повече8.00
Магнезий (Magnesium)Вижте повече6.00
Фосфор (Phosphorus)Вижте повече5.00
Желязо (Iron)Вижте повече6.00
ЖСК (TIBC)Вижте повече8.00
Анемия
Фолиева киселина (Folic Acid)Вижте повече22.00
Феритин (Ferritin)Вижте повече22.00
Трансферин (Transferrin)Вижте повече22.00
Витамин В12 (Vitamin B12)Вижте повече
22.00
Еритропоетин (Erythropoietin)Вижте повече49.00
Гликемичен статус
Глюкоза (Glucose)Вижте повече4.00
Глюкоза - трикратен профил (Glucose - three-fold)Вижте повече8.00
Глюкоза - обременяване (ОГТТ)Вижте повече8.00
Гликиран хемоглобин (Glycated Hemoglobin)Вижте повече 15.00
Глюкоза (трикратно), инсулин (трикратно), HOMA индексВижте повече55.00
Липиден статус
Холестерол (Cholesterol)Вижте повече4.00
HDL- холестерол (HDL Cholesterol)Вижте повече4.00
LDL- холестерол (LDL Cholesterol)Вижте повече4.00
Триглицериди (Triglycerides)Вижте повече4.00
Липиден профил (холестерол, HDL, LDL, триглицериди) / (Lipid Profile)Вижте повече12.00
Сърдечно-съдови биомаркери
Високочувствителен тропонин (hsTroponin T)Вижте повече32.00
N-терминален proBNP (NT-proBNP)
Вижте повече
45.00
Креатин киназа МВ-фракция (Creatine Kinase (CK) MV-fractionВижте повече18.00
Бъбречни биомаркери
Цистатин C (Cystatin-C)Вижте повече39.00
Хомоцистеин (Homocysteine)Вижте повече37.00
β2-микроглобулин (β2-microglobulin)
Вижте повече
36.00
Креатининов клирънс (Creatinine Clearance)Вижте повече12.00
Алдостерон / Aldosterone50.00
ВИРУСОЛОГИЯ - СЕРОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ
HIV 1/2 (ХИВ 1/2)Вижте повече20.00
Хепатитни вируси
Хепатит В - HBsAg (Hepatitis B - HBsAg)Вижте повече25.00
Хепатит В - anti-HBs (Hepatitis B - anti-HBs)Вижте повече25.00
Хепатит В - HBeAg (Hepatitis В - HBeAg)Вижте повече28.00
Хепатит В - anti-HBe28.00
Хепатит В (anti HBc - total)Вижте повече25.00
Хепатит В - HBc-IgM25.00
Хепатит А - anti-HAV IgM25.00
Хепатит С - anti-HCV25.00
Херпесни вируси
Херпес симплекс тип I IgM / HSV-1 IgM + Херпес симплекс тип II IgM / HSV-2 IgM37.00
Херпес симплекс тип I IgG / HSV-1 IgG + Херпес симплекс тип II IgG / HSV-2 IgG27.00
Варицела-херпес зостер IgG / Varicella zoster IgG (HZV IgM) 25.00
Варицела-херпес зостер IgM / Varicella zoster IgM (HZV IgG) 25.00
Цитомегаловирус IgM / CMV IgM25.00
Цитомегаловирус IgG / CMV IgG25.00
Епщайн-Бар вирус-капсиден антиген IgM / EBV VCA IgM25.00
Епщайн-Бар вирус-капсиден антиген IgG / EBV VCA IgG25.00
Епщайн-Бар късен антиген EBNA / EBV EBNA25.00
Други
Рубеолен вирус IgG / Rubeolla IgG25.00
Рубеолен вирус IgM / Rubeolla IgM 25.00
Морбилен вирус IgG / Measles IgG30.00
Морбилен вирус IgM / Measles IgM30.00
ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ДНК анализ - предразположения, вродени тромбофилии
Панел вродени тромбофилии (Factor II G20210A / Factor V Leiden/Factor V/Y1702C / MTHFR C677T / MTHFR A1298C / PAI I rs1799769)190.00
MTHFR C677T и МTHFR А1298C 70.00
Factor V Leiden50.00
Factor V H1299R68.00
Factor V Y1702C68.00
Factor II G20210A52.00
CYP2C9 и VCORK1 генни варианти234.00
SLCO1B1 генен вариант128.70
Нутригенетика
FoodPrint изследване за хранителна непоносимостСтара цена: 359.00
Нова цена: 319.00
ИМУНОЛОГИЯ
Имуноглобулин А / IgA15.00
Имуноглобулин М / IgM15.00
Имуноглобулин G / IgG 15.00
Имуноглобулин Е / IgE24.00
Анти-Стрептолизин О / AST12.00
С3 - комплемент / C3-complement38.00
C4 - комплемент / C4-complement38.00
Ревматоиден фактор / RF 12.00
Еозинофилен катионен протеин / ECP50.00
Анти-нуклеарни антитела скрининг / ANA screening18.00
Анти-глиадинови антитела IgA / AGA IgA69.00
Анти-глиадинови антитела IgG / AGA IgG 69.00
Анти-тъканно-трансглутаминазни антитела IgА / Anti-tTG IgA69.00
Анти-тъканно-трансглутаминазни антитела IgG Anti-tTG IgG69.00
ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ
Дигоксин / Digoxin 35.00
Валпроева киселина / Valproic Acid35.00
МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО
Д-димер / D-dimer22.00
С-реактивен протеин / CRP10.00
С-реактивен протеин високо чувствителен / CRP U-hs15.00
Прокалцитонин / Procalcitonin (PCT) 40.00
Интерлевкин 6 / IL-6 55.00
МИКРОБИОЛОГИЯ - ИЗОЛИРАНЕ И АНТИБИОТИЧНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
Гърлен секрет18.00
Гърлен и носен секрет22.00
Гърлен секрет: Бърз тест за стрептококи гр. А15.00
Комбинирано изследване за гърлен секрет: Бърз тест за стрептококи гр. А + стандартна посявка20.00
Носен секрет (Nasal Secretion)Вижте повече18.00
Храчка (Sputum)Вижте повече18.00
Слюнка (Saliva)Вижте повече18.00
Ушен секрет18.00
Очен секрет18.00
Стерилна урина18.00
Стерилна урина (трикратно) 30.00
Стерилна урина (изследване след терапия) 8.00
Кърма15.00
Влагалищен секрет15.00
Цервикален секрет 15.00
Уретрален секрет15.00
Еякулат15.00
Простатен секрет14.00
Тест за Mycoplasma / Ureaplasma35.00
Ранев секрет35.00
Материал от пунктат / абцес/ късче тъкан 20.00
Фецес (носителство за шигела,салмонела и патогенни коли)15.00
Campylobacter spp. (тест във фецес) 25.00
Clostridium difficilae токсин А и Б (тест във фецес)
30.00
Ротавируси и аденовируси (тест във фецес)25.00
Материал от обривна единица по кожа или космен фоликул / нокът15.00
Разширена антибиограма 12.00
МИКРОБИОЛОГИЯ - СЕРОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ
Хламидия трахоматис IgA / Chlamydia trachomatis IgA25.00
Хламидия трахоматис IgG Chlamydia trachomatis IgG20.00
Хламидия пневмоние IgA / Chlamidophila pneumonie IgA30.00
Хламидия пневмоние IgM / Chlamidophila pneumonie IgM45.00
Хламидия пневмоние IgG / Chlamidophila pneumonie IgG30.00
Микоплазма пневмоние IgA / Mycoplasma pneumoniae IgA30.00
Микоплазма пневмоние IgM / Mycoplasma pneumoniae IgM30.00
Микоплазма пневмоние IgG / Mycoplasma pneumoniae IgG30.00
Лаймска болест IgG / Lyme disease IgG25.00
Лаймска болест IgM / Lyme disease IgM25.00
Хеликобактер пилори количествен тест във фецес / Helicobacter pylori40.00
Хеликобактер пилори антиген / Helicobacter pylori Ag 25.00
Хеликобактер пилори IgA / Helicobacter pylori IgA35.00
Хеликобактер пилори IgG / Helicobacter pylori IgG35.00
Сифилис / Syphilis screen15.00
МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА
Комбиниран PCR - SARS-CoV-2 + Грип А и B110.00
PCR Респираторен панел (Coronavirus (SARS-Cov-2), Adenovirus, Human
coronavirus 229E, Human coronavirus HKU1, Human coronavirus NL63,
Human coronavirus OC43, Human Metapneumovirus, Rhinovirus+Enterovirus,
Influenza virus A+B, Parainfluenza virus 4, Respiratory syncytial virus,
Bordetella oertussis, Chlamydophila Pneumoniae, Mycoplasma Pneumoniae,
Legionella Pheumophila)
180.00
PCR HBV качествен 132.00
PCR HCV качествен132.00
PCR Chlamydia trachomatis качествен 35.00
PCR Chl. Trachomatis/Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae
качествен
70.00
PCR Chl. Trachomatis/ Ureaplasma/ Mycoplasma hominis качествен70.00
PCR Chl. Trachomatis/ Ureaplasma/ Mycoplasma genitalium качествен70.00
PCR Ureaplasma parvum / urealyticum качествен45.00
PCR Gardnerella vaginalis / Lactobacillus spp качествен45.00
Генотипизиране на 14 високо и средно рискови HPV типове:
16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68
120.00
ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Изследване на фецес за чревни протозои, хелмитни и перианален отпечатък23.00 лв.
Изследване на фецес за чревни протозои и хелмитни18.00
Перианален отпечатък11.50
ПАРАЗИТОЛОГИЯ - СЕРОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ
Ехинококоза IgG / Echinoccocus IgG25.00
Токсоплазмоза IgG / Toxoplasmosis IgG25.00
Токсоплазмоза IgM / Toxoplasmosis IgM30.00
Токсокароза IgG / Toxocarosis IgG25.00
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
Общ простатен специфичен антиген / tPSA18.00
Свободен простатен специфичен антиген / fPSA18.00
Карциноембрионален антиген / CEA20.40
Карциноембрионален антиген 15-3 / CEA 15-320.40
Карциноембрионален антиген 19-9 / CEA 19-920.40
Карциноембрионален антиген 125 / CEA 125 20.40
α-фетопротеин / AFP26.40
Cyfra 21-1 38.00
SCC / Плоскоклетъчен туморен антиген /48.00
HE465.00
CA 72-425.00
HE4 + CA 125 + Roma85.00
УРИНА
Урина ОХИ / Urineanalysis 3.00
Урина седимент2.50
Албумин в диуреза / Albumin in urine4.00
Микроалбумин / Microalbumin in urine15.00
Натрий в диуреза4.00
Калий в диуреза4.00
Калций в диуреза 4.00
Креатинин в диуреза / Creatinine in urine4.00
Магнезий в диуреза 4.00
Глюкоза в диуреза4.00
Фосфор в диуреза4.00
Хлориди в диуреза4.00
Пикочна киселина в диуреза4.00
Белтък в диуреза4.00
Неутрофил желатиназа-асоцииран липокалин (НГАЛ) / NGAL12.00
ХЕМАТОЛОГИЯ И КОАГУЛАЦИЯ
СУЕ / ESR3.00
ПКК (пълна кръвна картина) / Complete blood count7.00
Диференциално броене на 5 показателя / 5 Diff8.50
Морфология на еритроцитите - визуално микроскопско изследване8.50
Електрофореза на хемоглобин (таласемия)35.00
Протромбиново време / Prothrombin Time6.00
Фибриноген / Fibrinogen6.00
Активирано парциално тромбопластиново време / APTT8.00
Време на кървене / Bleeding time3.90
Време на съсирване / Clotting time4.00
ХОРМОНИ
Тиреоидна функция
Тироид стимулиращ хормон / TSH16.90
Тироксин / fT416.90
Трийдтиронин / fT318.00
Тиреоглобулинови антитела / TAT(anti TG)20.00
Тиреопероксидазни антитела / MAT (anti TPO)20.00
Анти TSH - рецепторни антитела / anti-TSH Ab45.00
Тиреоглобулин / Thyroglobulin (TG) 42.00
Репродуктивни хормони
Лутеинизиращ хормон / LH 18.00
Фоликул-стимулиращ хормон / FSH18.00
Прогестерон / Progesteron 18.00
Естрадиол / E2 18.00
Свободен естриол / E339.00
Тестостерон / Testosteron 18.00
Свободен Тестостерон / Free testosteron 39.00
Пролактин / Prolactin18.00
Анти-Мюлеров хормон / AMH 69.00
Инхибин В / Inhibin В69.00
SHBG глобулин свързващ половите хормони30.00
Андростендион / Androstenedione30.00
17 - хидрокси-прогестерон / 17-OH-Progesteronе30.00
ДХЕА-С / DHEA-S18.00
Общ β- хорионгонадотропин / Total β-hCGОбщ β- хорионгонадотропин 18.00
Надбъбречна жлеза, хипофиза и други
Аденокортикотропен хормон / ACTH 28.00
Инсулин (Insulin)Вижте повече18.00
C - пептид / C - peptide26.00
Инсулиноподобен фактор на растежа - IGF 147.00
Кортизол / Cortisol25.00
Кортизолов профил50.00
Костен метаболизъм
Паратхормон (интактен) /PTH 39.00
Остеокалцин / Osteocalcin29.00
Витамин Д/ Vitamin D28.00
Соматотропен (растежен) хормон / hGH 35.00
Маркер за костно разграждане /β-CrossLaps32.00
COVID - 19
RT-PCR тест SARS-CoV-2 РНК80.00
SARS-CoV-2 антигенен тест / SARS-CoV-2 antigen test 20.00
Anti-SARS-CoV-2 IgG антитела30.00
ДРУГИ ТЕСТОВЕ
Кръвна група18.00
Цитологично изследване на цитонамазка от женски полови органи30.00
Бърз тест за детекция на антигени от Borrelia в кърлеж18.00
Бърз тест за Грип А и B / Influenza A + B 25.00
Комбиниран бърз тест за грип А и B + SARS-CoV-225.00
Окултни кръвоизливи /FOB12.00
Калпротектин/ Calprotectin- количествен тест50.00
Имунохематология
Кръвна група и Rh фактор18.00
Определяне на подгрупа на А антогена (А1 и А2)23.00
Определяне на слаб D - антиген48.00
Автоеритроантитела (+директен тетс на Coombs)35.00
Алоеритроантитела40.00
Еритроантитела авто и ало50.00
Rh фенотип и Kell антиген42.00
Специфичност на алоеритроантитела48.00
Титър на алоеритроантитела50.00
НОВО
Изследване на чревен микробиом ( Молекулярна диагностика / Генетични изследвания )300.00
КоклюшЦена: 60 лв. / Нова цена: 50 лв.