Какво е директен билирубин?

Билирубинът е пигмент, съдържащ се в човешкото тяло. Около 80% от него произхожда от метаболизма на хема-пигментът, който се метаболизира до билирубин в слезката. Така се получава неконюгиран, т. е. индиректен билирубин.

В слезката пигментът се свързва с плазмените белтъци и се отнася до черния дроб. След допълнителен метаболизъм се превръща в конюгиран, т. е. директен билирубин. След това чрез жлъчните сокове се секретира в червата и се изхвърля от организма.

Директният билирубин е наречен така, тъй като дава директна реакция с диазо-реактив. От него лесно може да се изчисли и индиректния билирубин, като от общия се извади директния.

Защо се изследва?

Изследването се назначава при наличие на жълтеница от неизяснен произход. По този начин се определя видът на хипербилирубинемията, коя част от целия метаболитен път е нарушена, за да води до натрупване на билирубин в други органи и системи.

Заболявания, налагащи изследване на билирубиновите нива са хемолитични анемии, вирусен хепатит, механично обструкция на жлъчните пътища, алкохолен хепатит.

Кога да изследвам директен билирубин?

При симптоми на пожълтяване на кожата, нарушена чернодробна функция или съмнение за хемолиза т.е. разрушаване на червените кръвни клетки. Обикновено се провежда заедно с изследване на урина.

Как да се подготвя за изследването?

Провежда се сутрин на гладно.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви са референтните стойности?

0-5 µmol/L*

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Срок за изпълнение (в работни дни)

1 ден

Цена

4.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ