Какво представляват туморните маркери?

Като цяло, туморните маркери са белтъци или други субстанции, произвеждани както от нормалните така и от раковите клетки, но в значително по-големи количества от раковите клетки. Могат да бъдат открити в кръвта, урината, фекалиите, самият тумор или в други телесни течности при някои пациети с рак.

Туморен маркер, това е всяко вещество, което се наблюдава в тялото и се произвежда от туморни или други клетки на тялото в отговор на наличен карцином (раков процес) или на друг – доброкачествен процес. Тези маркери могат да дадат информация за това колко агресивен е ракът, какви са шансовете да бъде излекуван и повлияян с таргетна терапия, или в хода на лечението дали отговаря на него.

Много туморни маркери се използват в клиничната практика. Някои се асоциират с един единствен вид карцином, други обаче се свързват с най-различни типове карциноми. Не е открит все още универсален туморен маркер, който може да открие присъствието на който и да е вид рак.

Какви са видовете туморни маркери и как се използват в практиката?

Има две големи групи туморни маркери, които се използват в онкологията: циркулиращи туморни маркери и тъканни туморни маркери.

Циркулиращите туморни маркери могат да бъдат открити в кръвта, урината, фекалиите или други телесни течности при пациенти с карциноми. Използват се за:

 • Приблизителна прогноза на състоянието;
 • За откриване на „остатъчен“ рак след лечението или дали не се е завърнал отново след лечение;
 • Да се оцени отговорът на организма към лечнието;
 • Оценка дали карциномът не е станал резистентен на прилаганото лечение.

Туморните тъканни маркери се откриват в тъканта на самия тумор, обикновено в проба от тумора, която е взета по време на биопсия. Туморните тъканни маркери се използват за:

 • Диагноза, стадииране и/или класифициране на вида тумор;
 • Евентуална прогноза;
 • Избор на подходящо лечение (например, таргетна терапия).

Какво представляват туморните маркери?

Туморните маркери са отпадъчни продукти от злокачествена неоплазма, които се появяват в ранните стадии на заболяването. При хора, които не страдат от ракови тумори, такива елементи не се откриват или се фиксират в малки количества. Откриването на туморни маркери е пряка индикация за наличието на онкология при пациент. За потвърждаване на диагнозата са необходими допълнителни изследвания.

При какви симптоми трябва да се изследват за туморни маркери?

Ранната диагноза осигурява благоприятна прогноза за повечето пациенти с рак. А анализът за туморни маркери помага да се установи наличието на туморен процес, преди да е станало твърде късно. Важно е да се разбере , че е по-целесъобразно да се открие тумор на ранен етап, отколкото да се чака .
Пациентът трябва да следи всички промени в състоянието си. Следните признаци могат да показват необходимостта от анализ за онкомаркери:

 • Появата на възли, абсцеси, отоци и уплътнения под кожата. Особено тревожни са неоплазмите в лимфните възли.
 • Рязко намаляване на телесното тегло, с нормално хранене и достатъчна консумация на полезни микроелементи.
 • Хронична умора, апатия, липса на сила. Почивката, качественият сън и правилният дневен режим не влияят на ситуацията.
 • Дискомфорт или болка в различни части на тялото. Причината за дискомфорта е необяснима.
 • Повишено изпотяване, главно през нощта. Пот студена, лепкава.
 • Неоплазми по кожата, характеризиращи се с необичайна форма, размер или серозен секрет.

Ако се появят поне три от горните признаци, е необходимо да се направят тестове за рак възможно най-скоро.

За какво се използват изследванията за туморни маркери?

Изследванията за наличието на туморни маркери може да се използват за идентифициране на текущия стадий на заболяването, проследяване на резултатите от провежданото лечение или като средство за профилактично наблюдение след успешно проведени терапии и лечение срещу рак.

Провеждането на изследвания в медицинска лаборатория може да допринесе дори за диагностицирането на пациента. Трябва да се знае, че лабораторните резултатите са само част от пълната клинична картина и туморните маркери могат да бъдат повишени и при други неракови заболявания.

Какво означава „стадиране“ на карцинома на гърдата?

За да определят стадия на раковото заболяване, лекарите използват информация за големината на тумора, разположението му и дали се е разпространил (метастазирал). Освен това лекарите използват информация за минали заболявания, извършените прегледи и диагностични изследвания и правят изследване на тумора и лимфните възли.

Изследванията, от които се нуждае пациента, зависят от стадия на карцинома на гърдата. В зависимост от стадия на заболяването, експертите по раковите заболявания (онколозите) препоръчват изобразителни изследвания или туморни маркери.

 1. Ранен карцином на гърдата – включва стадиите 0, I, II и IIIA (нула, първи, втори и трети А стадий)
 • в стадий 0 има ракови клетки в каналите и тъканите на гърдата. Те не преминават през стената на млечните канали и не се разпространяват в околните тъкани
 • в стадиите I, II и IIIA има тумор. Той може да се е разпространил към лимфните възли в подмишничната ямка, но не се е разпространил в други области на тялото.
 1. Късен карцином на гърдата – включва стадиите IIIB и IV (трети Б и четвърти стадий). Раковото заболяване се е разпространило извън гърдата и лимфните възли в подмишничната ямка.

Какво е CA 15-3 туморен маркер тест?

Туморите на гърдата често произвеждат муцинозни антигени (големи молекули, разпознавани от имунната система). CA 15-3 е една от тези молекули, секретирани от туморите на гърдата.

Повишаване нивата на CA 15-3 говори за наличие на злокачествено новообразувание на гърдата, тъй като този маркер при здрави индивиди рядко е извън границите на нормата.

Той е полезен маркер за ранното разпознаване на рецидив при пациентки, лекувани преди това за рак на гърдата във II и III стадий без клинични данни за активност на заболяването.

Повишените стойности на CA 15-3 при пациент с рак на гърдата често означават наличие на метастази. Намалените нива на CA 15-3 са показател за благоприятен отговор към лечението, докато непроменящите се или повишаващи се нива се асоциират с прогресия на заболяването и неадекватен отговор към терапията.

Комбинираното изследване на CA 15-3 и СЕА може да повиши чувствителността за ранно откриване на рецидив, костни или чернодробни метастази.

При кои видове рак е полезно изследването на CA 15-3 в кръвта?

Тъй като CA 15-3 може да бъде измерен в кръвта, той е полезен като туморен маркер за проследяване на пациенти на рак. CA 15-3 е повишен при по-малко от 50% от жените с ранно локализиран рак на гърдата (рак, ограничен в мястото на възникване) или с малък тумор, но е повишен при около 80% от тези с рак на гърдата, който се е разпространил (метастазирал). Тъй като не всички жени с инвазивен рак на гърдата имат повишен СА 15-3, тестът не е полезен във всички случаи.

CA 15-3 не се назначава като скрининг тест за откриване на рак на гърдата при жени, тъй като е неспецифичен. Антигенът може също да има повишени нива и при здрави хора, както и при хора с други видове рак, като рак на дебелото черво, белия дроб, панкреаса, яйчниците, ендометриума или простатата или определени състояния като цироза, хепатит и доброкачествено заболяване на гърдата.

Кога се препоръчва да се прави това изследване?

Препоръчително е CA 15-3 да се изследва периодично при жени, които са вече диагностицирани с рак на гърдата.

CA 15-3 не е диагностичен тест за откриване на рак на гърдата. Маркерът се повишава и при други злокачествени или доброкачествени заболявания (мастопатия, фиброаденом на гърдата, хепатит, чернодробна цироза). При болни с рак на гърдата без наличие на метастази нивата му са ниски.

Необходимо е да си направите това изследване, ако:

 • Сте диагностицирани с рак на гърдата и трябва да се проследи отговора към провежданата терапия;
 • Вече сте били лекувани за рак на гърдата и периодично се проследявате за рецидив или поява на разсейки.

Каква е препоръчителната подготовка преди изследване?

12 часа преди изследването не бива да се приемат мултивитамини или хранителни добавки, съдържащи витамин В7.

Прилага ли се изследване на CA 15-3 в кръвта при пациенти с фамилна анамнеза за рак на гърдата?

Изследването на CA 15-3 в кръвта не се препоръчва като скринингов тест, защото не е достатъчно специфично или чувствително, за да открие ранен рак на гърдата. Повишаването на CA 15-3 може да се дължи на други причини, също така нормални резултати от теста не гарантират, че даден пациент няма рак.

ИзследванеЦена в лева
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
Общ простатен специфичен антиген / tPSA18.00
Свободен простатен специфичен антиген / fPSA18.00
Карциноембрионален антиген / CEA20.40
Карциноембрионален антиген 15-3 / CEA 15-320.40
Карциноембрионален антиген 19-9 / CEA 19-920.40
Карциноембрионален антиген 125 / CEA 125 20.40
α-фетопротеин / AFP26.40
Cyfra 21-1 38.00
SCC / Плоскоклетъчен туморен антиген /48.00
HE465.00
CA 72-425.00
HE4 + CA 125 + Roma85.00
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ