Как се установява бащинство?

Най- категоричен метод, доказващ или отхвърлящ банщинство, е именно ДНК-анализът. Всеки наследява уникална комбинация от гени от своите родители и генетичният ни профил е различен. Когато двама души са биологично свързани като родител и баща, техните ДНК профили показват предсказуеми генетични повторения.

Генетичен тест за установяване на бащинство може да Ви даде информация, както по време на бременност, така и при вече родено дете. Изследват се 15 локуса (маркери), които се сравняват с тези на майката и потенциалния баща за установяване на родство.

Извършването на тестовете не може да бъде анонимно, като е изключително важно да знаете, че резултатът от такъв тест не може да Ви послужи за съдебни цели.

Кога най-рано може да се направи ДНК тест за бащинство?

Това може да се осъществи още преди бебето да се е родило. Важно е бременната да е след 8-ма гестационна седмица.

Къде се извършва анализът?

Анализите на тестовете за определяне на бащинство се извършват в сертифицирани лаборатотии, официален партньор на НМ Дженомикс, които са лидер в областта на генетичните изследвания в света.

Запази час за изследване

Какви проби са необходими за извършване на теста?

Процесът на пробовземане е напълно безболезнен, като резултатите от анализа са с изключително висока точност – 99,9 %.

 • Тест за бащинство при родено дете – За целите на изследването са необходими проби от вътрешната част на бузата от детето и предполагаемия баща. Процесът на пробовземане е бърз и безопасен. ДНК материалът, изолиран от този тип проби е устойчив за по-дълго време, в сравнение с този от кръвна проба.
 • Тест за бащинство по време на бременност – За извършване на анализа е необходима кръвна проба от майката, в която по време на бременността циркулира ДНК материал от плода, който може да бъде изолиран и изследван. Процесът на пробовземане е бърз и не крие рискове за бременната и бебето. От предполагаемия баща се взима проба от букална лигавица – натривка от вътрешната част на бузата.

Заяви изследване

  Какъв е срока за получаване на резултатите?

  • Тест за бащинство при родено дете – до 7 работни дни от предоставяне на пробата
  • Тест за бащинство по време на бременност – до 15 работни дни от предоставяне на пробата

  Защо е важно да се установи бащинството?

  Потвърждаването на бащинството на детето е полезно по различни причини.

  • На първо място при вписване на името на бащата в акта за раждане, бебето ще има легални правни и социални ползи, като социална сигурност, здравеопазване, право на наследство.
  • Освен това, ако лекарите знаят кой е бащата на бебето, те ще могат да вземат по-точна фамилна анамнеза, което може да бъде от полза при диагностицирането на потенциални здравословни проблеми при бебето.

  Могат ли други членове на семейството да бъдат тествани за бащинство?

  Да, в някои случаи други членове на семейството могат да бъдат тествани за бащинство, за да се установи родствената връзка.