Какво представляват референтните стойности?

Стойностите, известни също като нормални или стандартни стойности, представляват диапазоните на лабораторни резултати, които се считат за нормални за здрави индивиди.

Тези стойности служат като сравнителна база за оценка на резултатите от изследвания, като помагат на лекарите да определят дали даден показател е в нормални граници или е извън тях, което може да индикира наличие на заболяване или други здравословни проблеми.

Тези стойности се определят чрез събиране и анализиране на данни от голям брой здрави индивиди. Тези данни се използват за установяване на нормалния диапазон за различни показатели, като се вземат предвид фактори като възраст, пол, раса и други.

Обикновено референтният диапазон обхваща 95% от стойностите, намерени в изследваната здравословна популация, което означава, че около 5% от здравите индивиди могат да имат резултати извън този диапазон, без да са болни.

Запази час за изследване

Значение на интервалите от стойности

Те помагат да се идентифицират аномалии в изследванията. Резултати, които са извън нормалните диапазони, могат да индикират наличие на заболяване или състояние, което изисква допълнително изследване и диагностика. При пациенти с хронични заболявания или състояния са полезни за следене на прогреса на лечението и адаптиране на терапевтичния план.

За оценка на здравето и при рутинни профилактични прегледи, кръвните изследвания с нормални референтни стойности дават информация за общото здравословно състояние на пациента.

Заяви изследване

  Фактори, които влияят на нормалните диапазони

  • Възраст – Различните възрастови групи е допустимо да имат различни нормални стойности за едни и същи показатели.
  • Пол – Някои кръвни показатели имат различни нормални диапазони за мъже и жени.
  • Раса и етническа принадлежност – Генетични и биологични различия могат да повлияят на нормалните стойности.

  Видове кръвни изследвания

  Изследвания са основен инструмент в медицинската диагностика и мониторинг, предоставяйки информация за различни аспекти на здравето на пациента. Ето някои от основните видове кръвни изследвания и техните приложения:

  1. Пълна кръвна картина (ПКК)

  Пълната кръвна картина измерва различни компоненти на кръвта, включително:

  • Червени кръвни клетки (еритроцити): Количество, хемоглобин, хематокрит.
  • Бели кръвни клетки (левкоцити): Общ брой и видове (неутрофили, лимфоцити, моноцити, еозинофили, базофили).
  • Тромбоцити (плочици): Брой и обем.

  2. Биохимични изследвания

  Биохимичните изследвания оценяват нивата на различни химически вещества в кръвта, като:

  • Глюкоза: Измерва нивото на захарта в кръвта.
  • Липиден профил: Включва холестерол, триглицериди, HDL, LDL.
  • Електролити: Натрий, калий, хлориди, бикарбонати.
  • Бъбречна функция: Креатинин, урея.
  • Чернодробни ензими: ALT, AST, ALP, билирубин.

  3. Хормонални изследвания

  Хормоналните изследвания измерват нивата на различни хормони, като:

  • Щитовидни хормони: TSH, T3, T4.
  • Полови хормони: Естроген, прогестерон, тестостерон.
  • Надбъбречни хормони: Кортизол, адреналин.
  • Инсулин: Свързан с диабет.

  4. Имунологични изследвания

  Имунологичните изследвания оценяват състоянието на имунната система, като:

  • Антитела: Търсят се антитела срещу различни патогени (например, вируси, бактерии).
  • Автоантитела: Търсят се антитела, които атакуват собствените тъкани (например, ANA за лупус).

  5. Генетични изследвания

  Генетичните изследвания анализират ДНК за мутации, които могат да предизвикат генетични заболявания:

  • Кариотип: Анализ на хромозомите.
  • Мутационен анализ: Търсене на специфични генетични мутации.

  6. Коагулационни изследвания

  Коагулационните изследвания оценяват способността на кръвта да се съсирва:ю

  • Протромбиново време (PT): Времето, нужно за образуване на съсирек.
  • Активирано частично тромбопластиново време (aPTT): Времето за образуване на съсирек при активиране на вътрешния път на коагулация.
  • Фибриноген: Ниво на фибриноген в кръвта.

  7. Вирусологични изследвания

  Вирусологичните изследвания откриват наличие на вируси в кръвта:

  • PCR тестове: Търсят вирусни геноми (например, за HIV, HBV, HCV).
  • Антигенни тестове: Търсят вирусни протеини.

  8. Токсикологични изследвания

  Токсикологичните изследвания търсят наличие на токсични вещества и наркотици:

  • Наркотични вещества: Кокаин, амфетамини, канабис.
  • Отрови: Алкохол, тежки метали.

  В зависимост от конкретните нужди на пациента, лекарите избират подходящите видове кръвни тестове, за да получат необходимата информация и да осигурят най-доброто възможно лечение.

  Резултати, на които трябва да обърнете най-голямо внимание

  Референтни стойности на показателите от кръвната картина

  Границите за основните показатели са:

  • за еритроцитите

  мъже 4,6-6,0 х 1012/l,

  жени 4,2-5,4 х 1012/l

  • за хемоглобин

  мъже 140-180 g/l,

  жени – 120-160 g/l

  • за левкоцити – границите са 4,5-10,5 х 109/l
  • за тромбоцити – границите са 100-450 g/l
  • за хематокрит (Ht)

  мъже 0,4-0,54

  жени 0,37-0,47

  •  СУЕ (Westergren)

  до 50 години за мъже е до 11 mm/h, а за жени до 12 mm/h

  над 50 години за мъже е до 15 mm/h, а за жени до 20 mm/h

  •  СУЕ (Панченко)

  до 50 години е до 12 mm/h,

  над 50 години – до 15 mm/h.

  Имуноглобулини

  • IgG: 8-18 g/l.
  • IgA: 0,7-4,5 g/l.
  • IgM: мъже: 0,6-2,5 g/l; жени: 0,7-2,8 g/l.
  • IgD: 0,03-0,4 g/l.
  • IgE: 17-450 mg/l.

  Йонограма

  • Натрий : 136-151 mmol/l.
  • Калий: 3,5-5,6 mmol/l.
  • Хлориди: 96-110 mmol/l.
  • Калций: 2,12-2,62 mmol/l.
  • Магнезий: 0,70-1,20 mmol/l.
  • Неорганичен фосфор: 0,77-1,36 mmol/l.
  • Желязо: мъже: 12,5-26,7 μmo/l жени: 10,7-23,4 μmo/l

  Референтни стойности при липиден профил

  • общ холестерол – до 5,7 mmol/l
  • LDL (така нареченият „лош“ холестерол) – до 3,1 mmol/l
  • HDL (това е „добрият“ холестерол) – над 0,90 mmol/l
  • триглицериди – до 2,0 mmol/l.

  Референтни стойности за кръвосъсирване

  • времето на кървене – 2-5 минути
  • времето на съсирване – 5-10 минути
  • протромбиновото време – 11-14 секунди
  • тромбиновото време – 18-25 секунди
  • протромбиновият индекс – 70-110 %

  Референтни стойности при изследвания на въглехидрати

  кръвна захар на гладно – между 2,8 и 6,5 mmol/l,

  гликиран хемоглобин (който се означава с HbA1c) – той трябва да е до 7,0 %.

  Референтни стойности при изследвания на хормони

  Изследват се хормоните, които имат значение за функционирането на щитовидната жлеза.

  • за FT3 границите са 3,0-6,5pmol/l
  • за FT4 границите са 10,8-25,7 pmol/l
  • за TSH границите са 0,3-4,1 mU/l
  • за пролактин – границата е до 525 μU/l

  Как да се интерпретират резултатите?

  Данните трябва винаги да се интерпретират в контекста на клиничната картина на пациента. Нормални стойности не изключват заболяване, а абнормални стойности не винаги индикират заболяване.

  Лекарите анализират резултатите от направените изследвания, като вземат предвид всички съпътстващи фактори и клиничната информация за пациента. Само специалист може да направи точна диагностика и да предложи подходящо лечение.

  Запази час за изследване