Какво е пълна кръвна картина?

Пълната кръвна картина ( ПКК) е основно лабораторно изследване, което предоставя подробна информация за състава на кръвта. С това изследване се измерват различни компоненти на кръвта и техните характеристики, включително броя и вида на клетките, циркулиращи в нея.

Изследването е важно и значимо и е ключов инструмент в медицинската диагностика и мониторинг, който предоставя ценна информация за здравословното състояние на пациента.

Запази час за изследване

С каква цел се прави изследване на ПКК?

Това е широко застъпено изследване в медицинската практика и може да бъде назначено по различни причини.

Преди всичко се изплозва за цялостна оценка на здравословното състояние. Вашият лекар може да назначи това изследване като част от профилактичен преглед, както и с цел скрининг за заболявания като анемия, инфекции, възпалителни състояния или кръвни заболявания, както и за наблюдение на промените в кръвната картина след лечение на заболявания.

Това изследване е с особена важност при кардиологични изследвания, тъй като то може да покаже съществуващи проблеми със сърдечно-съдовата система.

За диагностициране на заболяване, вашият лекар може да препоръча изследване, ако имате някое от следните оплаквания – обща слабост, умора, треска, възпалителен процес, инфекциозни заболявания, кървене и други. Резултатите от изследването може да спомогнат за намиране на причината за тези симптоми. Ако приемате медикаменти, които повлияват броя на кръвните клетки, е необходимо те да бъдат проследявани.

Заяви изследване

  Кои са компонентите на пълната кръвна картина?

  Червени кръвни клетки (еритроцити)

  Брой на червените кръвни клетки (RBC)

  Показва броя на еритроцитите в определен обем кръв; интерпретацията на техния брой съвместно с останалите показатели на кръвната картина и най-вече с еритроцитните индекси, дава ценна информация за вида на анемията.

  Хемоглобин (HGB)

  Определя количеството хемоглобин в кръвта, което е важно за преноса на кислород; това е белтък, свързан с желязо, който осъществява преноса на кислород от белите дробове до тъканите и органите.

  Хематокрит (HCT)

  Процентът на кръвния обем, зает от еритроцити; Ниският резултат е сигнал за недостиг на желязо, което се използва от организма при производството на червените кръвни клетки, а високият резултат може да се дължи на дехидратация на организма или на друго патологично състояние.

  Среден обем на еритроцитите (MCV)

  Измерва средния им размер; Големината на кръвните клетки е ориентир за наличие на таласемия и др.

  Средно количество хемоглобин в еритроцит (MCH)

  Показва средното количество му в един еритроцит; Това също е изчислен показател, който се използва за оценка на хемоглобиновото съдържание в еритроцита.

  Средна концентрация на хемоглобин в еритроцитите (MCHC)

  Показва средната му концентрация в обема на еритроцитите; Ниските стойности могат да насочват към желязодефицитна анемия, таласемия и др. Високите стойности се срещат много рядко, при генетично обусловено заболяване, причиняващо малокръвие – наследствена сфероцитоза.

  Ширина на разпределение на еритроцитите (RDW)

  Показва вариацията в размера им; Той отразява наличието на различни по големина еритроцити, което е насочващ маркер за анемични или други състояния.

  Бели кръвни клетки (левкоцити)

  Общ брой на белите кръвни клетки (WBC)

  Измерва броя на левкоцитите в определен обем кръв; Общият им брой дава информация за наличие на възпалителен процес, вирусни инфекции, бактериални инфекции, тъканна некроза, неоплазия и др.

  Диференциална кръвна картина

  Показва относителния брой на различни видове левкоцити (неутрофили, лимфоцити, моноцити, еозинофили и базофили). При определени състояния е необходимо измерването на отделните видове клетки и процентното им съотношение. Означава се ДКК – левкограма и съдържа следните показатели:

  • Neu/Неутрофили – брой; Neu %
  • Ba/Базофили – брой; Ba%
  • Eo/Еозинофили – брой; Eo%
  • Mo/Моноцити – брой; Мо%
  • Ly/Лимфоцити – брой; Ly%

  ДКК може да даде ценна информация по отношение на диагностицирането на заболявания като инфекциозна мононуклеоза, други вирусни, бактериални и паразитозни заболявания, както и отклонения в работата на костния мозък.

  Тромбоци и (кръвни плочици)

  Брой на тромбоцитите (PLT)

  Показва броя на тромбоцитите в определен обем кръв, които са важни за кръвосъсирването; Ниският им брой е сигнал за опасност от кървене в резултат на заболявания, свързани с намалената продукция или повишеното разрушаване на тромбоцитите. Високият им брой насочва към инфекции.

  Среден обем на тромбоцитите (MPV)

  Показва средния размер на тромбоцитите; Когато се оценява съвместно с тромбоцитния брой и останалите кръвни показатели, той може да даде ценна информация за състояния, свързани с ниски стойности на тромбоцитите.

  Ширина на разпределение на тромбоцитите (PDW)

  Показва вариацията в размера на тромбоцитите.

  Има ли подготовка преди изследване?

  Възможно е материал за изследване да бъде взет и след консумация на храни и напитки, но ако изследването ще включва и други показатели, може да се наложи да бъде и на гладно. Вашият лекар ще Ви даде необходимите инструкции.

  Когато изследванията са за установяване на кардиологични заболявания се предявяват и допълнителни изисквания като:

  • кръв за се взема на гладно (поне 5 часа след последното хранене);
  • вечерта преди даването на кръв трябва да се избягва консумирането на мазни и солени храни, пиенето на силен чай, кафе и алкохол;
  • не трябва да се пуши поне един час преди процедурата;
  • наложително е да информирате лекаря какви лекарства приемате в момента;
  • не се препоръчва да давате кръв след тренировка, ултразвуково сканиране, масаж, физиотерапевтични манипулации или акупунктура.

  Проба – Венозна кръв. При деца може да се използва и капилярна кръв от пръст.

  Метод – Автоматичен анализ на принципа на поточна /флоу/ флуоресцентна цитометрия.

  Интерпретация на резултатите

  Повечето от показателите в ПКК са свързани и те винаги трябва да се интерпретират заедно. Те зависят не само от здравословното състояние, но и от възрастта и пола на пациента, както и други субективни фактори – диета, двигателен режим, стрес и други. Значение имат и различните апарати и методи.

  Затова е приет принципът заедно с конкретните резултати да се предоставят за показателя и референтни стойности, съобразени с пол и възраст на пациента.

  Запази час за изследване