Какво е креатининов клирънс?

Креатининовият клирънс е биохимичен тест, използван за оценка на функцията на бъбреците. Този тест се използва за определяне на скоростта, с която бъбреците премахват креатинин от кръвта и го излъчват в урината.

Креатининът е продукт от метаболизма на креатин-фосфат, който се използва като източник на енергия за мускулите. Образува се непрекъснато в мускулните клетки и се освобождава в кръвта. От там креатининът се филтрира през бъбречните гломерули и се излъчва в урината.

Когато функцията на бъбреците е нарушена, креатининът се задържа в кръвта, като води до повишение на нивата си в кръвната плазма. По този начин, креатининовият клирънс се използва за оценка на филтриращата способност на бъбреците. По-нисък креатининов клирънс може да бъде индикатор за намалена бъбречна функция или други бъбречни проблеми.

Показателят се измерва като се събира проба от урина с кръвна проба. След това се изчислява отношението между концентрацията на креатинин в урината и в кръвта, както и обемът на излъчената урина за определен период от време. Това ни дава представа за това колко бързо бъбреците премахват креатинин от кръвта и го излъчват в урината.

Защо се изследва?

Креатининът е стандартен маркер за бъбречна функция. Повишените му нива в кръвта обикновено се отнасят до нарушение в функцията на бъбреците. Креатининовият клирънс дава по-пълна и надеждна оценка на филтриращата способност на бъбреците, отколкото самосоятелното измерване на нивата на креатинин в кръвта.

Важно е да се отбележи, че креатининовият клирънс може да помогне за ранното откриване на нарушения във функцията на бъбреците, дори когато все още няма забележими симптоми. Това е особено важно при хроничните бъбречни заболявания, при които ненавременното предприемане на терапия води до прогресия на състоянието.

Когато пациентът вече е диагностициран с бъбречно заболяване, креатининовият клирънс също може да се използва за следене на прогресията на заболяването и за оценка на ефективността на прилаганото лечение.

Кога да изследвам креатининов клирънс?

Промените в урината могат да бъдат ключов симптом при бъбречни проблеми. Те могат включват промени в цвета и обема ѝ, увеличение в честотата на уринирането, поява на кръв или бели “влакна”. Редуцираният креатининов клирънс може да доведе до задържане на течности в тялото, което може да се прояви с отоци, особено около краката, глезените или лицето. Задържането на токсични вещества в кръвта при нарушена бъбречна функция може да доведе до умора, слабост и общо намалено чувство за енергия. В някои случаи бива повлияна и функцията на сърцето и кръвоносната система, като резултира във високо кръвно налягане, учестен пулс или други сърдечно-съдови проблеми. При някои бъбречни заболявания, загубата на апетит и намаляването на телесното тегло също бива забелязано.

Как да се подготвя за изследването?

Препоръчително е да не се приема храна с високо съдържание на креатинин преди провеждане на изследването. При проверката на този показател е редно предварително да бъде потърсена лекарска експертиза, за да пациентът да получи точни инстукции за предварителната подготовка.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв или урина в зависимост от насоките на лекуващия Ви лекар.

Какви са референтните стойности?

Възраст 20-39 години: около 90-140 mL/min
Възраст 40-59 години: около 80-125 mL/min
Възраст 60-69 години: около 70-115 mL/min
Възраст над 70 години: около 60-110 mL/min

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ