Какво е калий?

Кръвният тест за изследване на калий е лабораторна процедура, която се използва за измерване на нивото на калий в кръвта. Калий е електролит, който играе важна роля в функционирането на клетките, особено в нервната и мускулната тъкан. Нивото на калий в кръвта може да бъде важен показател за здравословното състояние и правилната функция на тялото.

Нормалните стойности на калий в кръвта обикновено са между 3.5 и 5.0 милимола на литър (mmol/L). Измерването на калий може да бъде полезно при диагностицирането и проследяването на различни здравословни състояния, като например бъбречни проблеми, сърдечни заболявания, диабет и други.

Защо се изследва калий?

Изследването на калий се използва за диагностициране и проследяване на различни заболявания и състояния, като например бъбречни проблеми, диабет, хранителни дефицити, хронични диарии и други. Това е индикатор за оценка на здравословното състояние на пациентите, които следователно под лекарски контрол да предприемат необходимите мерки за лечение и управление на заболяванията.

Кога да изследвам калий?

При посещение на профилкатични медицински прегледи, лекарят може да включи изследването на калий като част от общите кръвни тестове. Това помага да се проследи здравето Ви и да се открият възможни аномалии в нивата на калий. Симптомите на дисбалнс в нивата на калий включват неравномерен сърдечен ритъм, мускулни крампи, слабост, умора, гадене и други.

Пациентите, страдащи от бъбречни проблеми, преминават редовни изследвания на калий, тъй като бъбреците играят важна роля в регулацията му в организма. Някои лекарства, като диуретиците например, други нелекарствени средства за балансиране на сърдечната дейност също могат да повлияят на нивата на калий в организма.

Как да се подготвя за изследването?

Обикновено не се изисква специална подготовка за вземане на кръв, освен ако не са подадени специфични инструкции от страна на лекуващия лекар.

Какви са референтните стойности?

Възраст Стойности (mmol/L)*
Недоносени 3,2 – 4,6
Първи ден от живота до 4 седмици 3,6 – 4,1
1 месец до 1 година 3,6 – 5,8
Деца > 1 година 3,1 – 5,1
Възрастни </= 60 години 3,3 – 5,1
Възрастни > 60 години 3,7 – 5,4

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Срок за изпълнение (в работни дни)

1 ден

Цена

5.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ