Какво е високочувствителен тропонин (hsTroponin T)?

Тропонин Т представлява протеин, който участва в регулацията на свиването на сърцето, като произхожда от миокарда. Свиването и отпускането на сърдечния мускул се дължи на взаимодействието между миозин и калций-медииран актин. Комплекс от три протеини, наречени „тропонини“, регулира тези процеси. Става дума за тропонин С, свързващ се с калций, тропонин I, инхибиращ взаимодействията между актин и миозин, и тропонин Т, свързващ тропониновия комплекс с тропомиозина. Тропонините I и T се освобождават в кръвообращението в случаи, при които се нарушава цялостта на клетъчната мембрана на миоцитите или при тях настъпи некроза.

Защо се изследва?

Изследването се назначава при диагностициране или проследяване на остър коронарен синдром, както и при прогнозиране на несхемични причини за сърдечно увреждане.

Кога да изследвам високочувствителен тропонин (hsTroponin T)?

Увеличените стойностите на тропонина Т предполагат наличието на некроза на миокарда. Изследването се назначава и при периоперативен инфаркт на миокарда; след започване на тромболитично лечение; при пациенти с остър коронарен синдром. Колкото по-високо е нивото на серумен тропонин, толкова по-висок е рискът. Изследването може да се използва и за отхвърляне на сърдечен алотрансплантат, за оценка на сърдечния риск при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност и др.

Как да се подготвя за изследването?

При лекарски съмнения за остър исхемичен коронарен синдром изследването може да бъде извършено по всяко време на деня.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви са референтните стойности?

<15 pg/ml*

Стойности различни от тези следва задължително да бъдат интерпретирани от съответния лекар специалист.

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Цена

32.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ