Какво е цистатин C?

Цистатин C е малък негликозилиран белтък, който се синтезира във всички нуклеарни клетки на организма и играе ключова роля в процесите на ендогенна филтрация и изчистване на креатинина от бъбреците. Представлява устойчив и прецизен маркер за оценка на гломерулната филтрация, която е мерител за бъбречната функция.

Цистатин C се измерва в плазмата на кръвта и неговата концентрация е обратно пропорционална на гломерулната филтрация, като по-ниски стойности отбелязват по-висока степен на филтрация, докато повишени стойности са свързани с намалена функция на бъбреците. Като независим маркер, не е засегнат от мускулната маса и хранителния режим на пациента, което го прави предпочитан метод за оценка на бъбречната функция, особено при специфични групи, сред които възрастни хора, пациенти с малка мускулна маса или със скрити бъбречни заболявания.

Тъй като цистатин C се счита за по-чувствителен индикатор на ранна бъбречна дисфункция, неговата периодична проверка допринася за ранната диагностика и мониторинг на бъбречната функция при пациенти с различни заболявания, които са изложени на различни рискови фактори. Освен това, цистатин C може да бъде използван и за установяване на риска от развитие на бъбречни заболявания и свързани с тях сърдечносъдови инциденти и състояния.

Защо се изследва?

Изследването на нивата на цистатин C се препоръчва при пациенти, изложени на риск от развитие на хронична бъбречна недостатъчност, диабет, хипертония, кардиоваскуларни заболявания и други системни нарушения. Определението на концентрацията на цистатин C е особено полезно за откриване на ранни фази на бъбречни увреждания, което позволява своевременно прилагане на подходящи мерки и интервенции за предотвратяване прогресиране на заболяването. Изследването на цистатин C играе ключова роля в подобряването на прогнозата и жизнената активност на пациентите, страдащи от различни бъбречни състояния.

Кога да изследвам цистатин C?

Водещата причина за изследване на цистатин С е риск от наличие на бъбречното увреждане, което от своя страна може да редуцира количеството червени кръвни клетки в организма и така да предизвика симптоми на честа умора и липса на енергия.

Бъбречното увреждане може да доведе до задържане на излишни течности в организма, което да причини отоци на крайниците, краката и глезените. Когато бъбреците не функционират правилно, излишните течности и соли могат да се натрупат в белите дробове, което да доведе до затруднено дишане.

Честото и болезнено уриниране, наличието на кръв, пясък или камъни в урина също са признаци за сериозен здравословен проблем, налагащ консултация с лекар

Как да се подготвя за изследването?

Не е необходима специална подготовка.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви са референтните стойности?

При здрави възрастни – в диапазона от около 0.53 μg/L до 0.95 μg/L или от 0.47 nmol/L до 0.84 nmol/L.*

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Цена

39.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ