Какво е ХИВ?

ХИВ, абревиатура на хуманен имунодефицитен вирус, е причинител на тежко прогресиращо инфекциозно заболяване, което потиска имунната система. Вирусът се класифицира като ретровирус от семейството на ретровирусите, които разполагат с РНК геном, който се превръща в ДНК и се интегрира в генома на заразените клетки. Дели се на два подвида – HIV-1 и HIV-2.

Предаването на ХИВ се осъществява основно чрез сексуален контакт, споделяне на игли при употреба на интравенозни наркотици и от майка на дете по време на бременност, раждане или кърмене. Вирусът се размножава в клетките на имунната система, по-специално в CD4+ Т-лимфоцитите, които са от съществено значение за поддръжката на адекватния имунен отговор. Това води до постепенно намаляване на броя на CD4+ Т-лимфоцитите и съответно отслабване на имунната функция на организма.

Характерните клинични прояви на ХИВ инфекцията включват различни степени на имунодефицит, като повишена податливост към сериозни инфекции и риск от развитие на онкологични заболявания. Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) е основният клиничен индикатор за прогресиране на болестта. Прилаганото лечение е антиретровирусна терапия.

Макар че няма излекуване от ХИВ, антиретровирусна терапия може да контролира вирусната репликация и да предотврати напредването на болестта. Тя включва комбинация от лекарствени препарати, които таргетират различни етапи от вирусния цикъл. Освен това, различни профилактични мерки като използването на презервативи при сексуалния контакт и безопасните практики при употреба на интравенозни наркотици, могат да намалят риска от предаване на ХИВ.

Познаването и разбирането на ХИВ инфекцията е от съществено значение за обществото и здравния сектор, за да се предоставят адекватни грижи, подкрепа и превенция на разпространението на болестта.

Защо се изследва?

Комбинираният тест за ХИВ (HIV 1/2) е четвърта генерация тест, едновременно откриващ антитела и антигени. Установяват се всички основни видове и подвидове на HIV-1 и HIV-2. Това води до повишена чувствителност още от момента, в който антигените в кръвта се заменят от наличието на образувани антитела срещу тях (т. нар. “сероконверсия”). Тестът позволява и по-добро идентифициране на пациенти в напреднал стадий, тъй като при тях вирусните антигени и образуваните срещу тях антитела са променени.

Кога да се изследвам за ХИВ?

Независимо дали пациентът страда от симптоми или не, провеждането на изследването може да се провежда с цел ранен скрининг. То може да бъде наложително и при деца, родени от ХИВ позитивна майка, както и като допълнителен тест при всички видове бързи ХИВ тестове.

Как да се подготвя за изследването?

Необхоидмо е тестът да се проведе на гладно.

ХИВ няма референтни стойности

Резултатът следва да е негативен. В случай че е положителен, е наложителна своевременна консултация с лекар специалист и назначаване на съответната терапия.

Цена 

20.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ