Anti HBc – total са антитела, които доказват прекарана инфекция с хепатит В и остават в човешкия организъм за цял живот. Обикновено изследването им се назначава преди поставяне на противохепатитна ваксина.

Хепатит B е вирусна инфекция, която атакува черния дроб и може да причини както остро, така и хронично заболяване. Вирусът най-често се предава от майка на дете по време на бременността и при раждането, в ранна детска възраст, както и чрез контакт с кръв или други телесни течности по време на секс със заразен партньор, небезопасни инжекции или излагане на остри инструменти. СЗО изчислява, че 296 милиона души са живели с хронична инфекция с хепатит B през 2019 г., с 1,5 милиона нови инфекции всяка година. През 2019 г. хепатит В е довел до приблизително 820 000 смъртни случая, предимно от цироза и хепатоцелуларен карцином (първичен рак на черния дроб). Хепатит B може да бъде предотвратен чрез ваксини, които са безопасни, налични и ефективни.

ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ