Какво е креатинкиназа?

Креатинкиназа, известна също като креатин фосфокиназа, е ензим, който се съдържа в различни тъкани, особено в мускулите и сърцето. Тя играе важна роля в производството и регулацията на енергията в клетките. Когато мускулите или сърцето са подложени на стрес, креатин киназата се освобождава от клетките в кръвта. Затова, измерването на нивата ѝ може да бъде полезно при диагностицирането и проследяването на определени мускулни или сърдечни заболявания.

Обикновено се измерват три изоформи на креатинкиназа в кръвта: CK-MM (от скелетните мускули), CK-MB (от сърцето) и CK-BB (от мозъка). Повишени нива на CK в кръвта могат да бъдат свързани с миокарден инфаркт (сърдечен удар), миокардит (възпаление на сърдечния мускул), мускулни увреждания или други сърдечни и мускулни проблеми.

Важно е да се отбележи, че повишените нива на креатинкиназа не са специфични за конкретно заболяване и могат да бъдат предизвикани от други фактори. За точна диагноза и оценка на здравословното състояние е необходима консултация с лекар специалист.

Защо се изследва?

В състояние на добро здраве нивата на креатинкиназата в човешкия организъм са относително ниски. Повишаване се наблюдава при разрушаване на клетки, в които ензимът има активно участие, най-често в напречнонабраздената и сърдечната мускулатура. Затова при разграждане на мускулната тъкан изследването бива назначено.

Кога да изследвам креатинкиназа?

При мускулни дистрофии; инфаркт на миокарда; травми; интоксикации; малигнена хипертермия.

Как да се подготвя за изследването?

Препоръчително е тежките физически натоварвания да се избягват преди изследването. Добре е да се провежда на гладно.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви се референтните стойности?

Възраст Стойности (U/L)*
Жени 26 – 192
Мъже 39 – 308

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Срок за изпълнение (в работни дни)

1 ден

Цена

5.00
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ