Какво са триглицериди?

Триглицеридите са биохимични съединения, присъстващи в значително количество в човешкия организъм. Те са сновната форма за складиране на мастни киселини. Като есенциални липиди, образувани от трите хидроксилни групи на глицерол молекулата, демонстрират изключително висока биохимична стабилност и са основен източник на енергия за тялото.

Триглицеридите се образуват през процеса на липогенеза, който се осъществява най-вече в адипоцитите, съдържащи мастни клетки. След консумация на храна, богата на мазнини, триглицеридите се синтезират в кръвоносната система и биват транспортирани до тъканите, където се използват за източник на енергия чрез процеса на бета-оксидация. Същевременно, триглицеридите създават и резервен от енергия, който може да бъде “мобилизиран” при нужда.

Въпреки своята ценност за общото функциониране на организма, високите нива на триглицериди в кръвта могат да са свързани с различни метаболитни разстройства и кардиоваскуларни рискове. Затова контролът им е от съществено значение за поддържането на оптималното здравословно състояние и предотвратяването на дисбаланс в липидния метаболизъм.

Защо се изследва?

Изследването на нивата на триглицериди в кръвта е важна част от общата оценка на здравето. Някои от причините са свързани с оценка на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания, сред които атеросклероза, инфаркт или инсулт. Повишените нива на триглицериди обикновено са част от така наречения “метаболитен синдром”, който включва съчетание от фактори, повишаващи риска от сърдечно-съдови проблеми.

Изследването може да се използва и при диагностициране на хипертриглицеридемия, оценка на метаболитната функция, както и при мониторинг на определена терапия. Проследяването на нивата на триглицериди помага да се оцени ефективността на лечението и да се предприемат допълнителни стъпки в хода на лечението при необходимост.

Изследването на триглицеридите обикновено се извършва в комбинация с други лабораторни тестове за оценка на холестерола. Те включват креатинин, глюкоза и други фактори, които имат влияние върху състоянието на сърцето и съдовата система.

Кога да изследвам триглицериди?

Изследването се назначава при високи нива на холестерол или нарушена липидна обмяна; в случай на член от семейството с нарушена липидна обмяна; в случаи на миокарден инфаркт в семейството; наднормено тегло и затлъстяване; тютюнопушене; данни за наследствена хиперхолестеролемия; лица на терапия за понижаване на липидите; проследяване при лица, преживяли миокарден инфаркт и мозъчно-съдова болест.

Как да се подготвя за изследването?

Изследването следва да се провежда сутрин на гладно без прием на алкохол в предходните 12 до 14 часа. Специфичните инструкции за провеждането на теста, следва да потърсите от лекуващия Ви лекар.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви са референтните стойности?

Стойности* Нива
< 150 mg/dl нормални
150 – 199 mg/dl гранични
200 – 499 mg/dl умерено завишени
> 500 mg/dl силно завишени

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Цена

4.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ