Какво е лактат дехидрогеназа?

Лактат дехидрогеназата (LDH) е ензим, който участва в метаболизма на лактата. Има важна роля в окислително-редукционното равновесие на клетките. Този мултифункционален ензим е разпространен в различни тъкани и органи на организма и извършва катализата на окислението на лактат до пируват.

LDH се състои от пет изоензима, които се наричат LDH-1 до LDH-5. Те се различават по своята електрофоретична подвижност. Срещат се в различни тъкани и органи, като съставни части на клетъчните мембрани и цитоплазмата.

Измерването на нивата на LDH в кръвта се използва като диагностичен и проследяващ индикатор на различни заболявания и увреждания на клетките. Повишените нива на LDH се наблюдават при различни патологични състояния, включително миокарден инфаркт, хемолиза, хепатични заболявания, онкологични процеси и метастази, инфекции, възпаления, травми и други.

Тълкуването на резултатите от измерването на LDH изисква внимателна оценка на общата клинична картина на пациента, заедно с други клинични и лабораторни данни. Допълнителни изследвания и консултации с медицински специалисти са необходими, за да се постигне точна диагноза и за да се определи подходящият терапевтичен план.

Измерването на LDH е важен инструмент в медицината, който допринася за оценката на клетъчната функция и здравето на организма, като помага за откриването, проследяването и управлението на различни заболявания.

Защо се изследва?

Изследването на лактат дехидрогеназа се използва за откриване на тъканни увреждания; диагностициране и проследяване на хемолитични или мегалобластни анемии; стадиране, наблюдение и прогнозиране на някои ракови заболявания като лимфоми, левкемии, меланоми и герминативноклетъчни тумори.

Кога да изследвам лактат дехидрогеназа?

При съмнение за болестно състояние, водещо до клетъчна или тъканна увреда; при съмнение за хемолитична анемия, както и след мускулна травма и увреда; при пациенти, страдащи от ракови заболявания; при пациенти със съмнения за менингит, или при събиране на течности около сърцето или в белите дробове.

Как да се подготвя за изследването?

Изследването следва да бъде проведено сутрин на гладно.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви са референтните стойности?

Възраст Стойност (U/L)*
0 – 1 година 225 – 600
2 – 14 години 120 – 300
> 15 години (мъже)
> 15 годинни (жени)
135 – 225
135 – 214

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Срок на изпълнение (в работни дни)

1 ден

Цена

4.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ