Какво е N-терминален proBNP?

Натриуретичните пептиди са вещества, произведени от сърцето. Два основни вида от тези вещества са мозъчен натриуретичен пептид (BNP) и N-терминален pro b-тип натриуретичен пептид (NT-proBNP). Обикновено в кръвния поток се откриват само малки нива на BNP и NT-proBNP. Високите нива могат да означават, че сърцето не достатъчно кръв, от която се нуждае тялото. Когато това се случи, то е известно като сърдечна недостатъчност, понякога наричана застойна сърдечна недостатъчност.

Тестовете за натриуретичен пептид измерват нивата на BNP или NT-proBNP в кръвта. Вашият лекар може да назначи BNP тест или NT-proBNP тест, но не и двата, тъй като макар да са полезни при диагностицирането на сърдечна недостатъчност, разчитат на различни видове измервания.

Защо се изследва?

BNP тест или NT-proBNP тест най-често се използва за диагностициране или изключване на сърдечна недостатъчност. Ако вече сте били диагностицирани със сърдечна недостатъчност, тестът може да се използва, за да се установи сериозността на състоянието, стратегиите за лечение и ефективността от вече назначена терапия и т. н.

Кога да изследвам N-терминален proBNP?

Може да се нуждаете от BNP тест или NT-proBNP тест, ако имате симптоми на сърдечна недостатъчност. Те включват затруднено дишане, кашлица или хрипове, умора, подуване на корема, краката и/или краката, загуба на апетит или гадене.

Как да се подготвя за изследването?

Не се нуждаете от специална подготовка за BNP тест.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви са референтните стойности*?

При мъже средната концентрация на NT-proBNP на възраст <30 години е 21 (104) pg/mL, нараства до 38 (195) pg/mL на 50 до 59 години и 281 (6792) pg/mL на ≥80 години.

При жени медианата на NT-proBNP на възраст <30 години е 51 (196) pg/mL, 66 (299) pg/mL на 50 до 59 години и 240 (2704) pg/mL на ≥80 години.

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ