Какво е общ билирубин?

Общият билирубин е оранжево-жълтеникав пигмент, който е резултат от разграждането на хемоглобина в червените кръвни клетки. Хемоглобинът е протеин, който носи кислород в кръвта. След като „старите” или “повредените“ червени кръвни клетки се разграждят, хемоглобинът се превръща в билирубин. Този билирубин преминава през различни метаболитни процеси в черния дроб и се екскретира от организма.

Общият билирубин обикновено се измерва чрез кръвен тест и е съставен от две форми: неконюгиран (индиректен) и конюгиран (директен). Неконюгираният е неразтворим във вода и се свързва с протеините в кръвта. Поради токсичността си не може да премине свободно през бъбреците. Конюгираният, от своя страна се образува, когато неконюгираният е обработен от черния дроб. Този вид билирубин е разтворим във вода и може да бъде изхвърлен от организма през червата.

Повишени нива на общия билирубин могат да бъдат свързани с различни здравословни проблеми, включително прекомерно разграждане на червените кръвни клетки (например при хемолитична анемия), болестни състояние на черния дроб (например при хепатит, цироза или други) и т. н.

Защо се изследва?

Най-често изследването се назначава при поява на жълтеница, при болка в дясното подребрие, оплаквания от храносмилателната система, преминати различни чернодробни заболявания.

Как да се подготвя за изследването?

Необходимо е изследването да се проведе на гладно.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв (серум)

Какви са референтните стойности?

Възраст Стойности (mg/dL)*
Деца > 1 месец <1
Възрастни <1,2
Директен билирубин <0,3
Индиректен билирубин <1

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Срок на изпълнение (в работни дни)

1 ден

Цена

4.00
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ