Какво е феритин?

Феритинът е високоспециализиран протеин, който има важна роля във вътреклетъчната хемостаза на желязото. Намира се в клетките на черния дроб и имунната система, като складира неактивното желязо в организма и го освобождава при нужда. Като част от трансфериновата система, осигурява регулиран транспорт и съхранение на резервите от желязо, балансирайки снабдяването и използването на този необходим микроелемент. Анемични синдроми, хронични инфекции, хемохроматоза, лимфопролиферативни заболявания, хепатоцелуларен карцином и невродегенеративни нарушения могат да са свързани с хипоферитинизъм и хиперферитинизъм. Разгръщането на молекулната функционалност на феритина продължава да бъде активно изследвано в научната среда, разкривайки нови измерения на физиопатологията на желязото и потенциалната роля на този протеин в различни патологични контексти.

Защо се изследва?

Определя количеството складирано желязо в организма. Благодарение на изследването на този показател е възможно диагностицирането на желязодефицитна анемия, хемохроматоза, Синдром на неспокойните крака.

Кога да изследвам феритин?

Симптомите, налагащи изследване на феритин, включват бледа кожа, лесна уморяемост, физическа слабост, замайване, задух и учестен пулс.

Как да се подготвя за изследването?

Изследването следва да се провежда сутрин на гладно, като приемът наалкохол и радиоактивни медикаменти не е препоръчителен няколко дни преди вземането на пробата.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви са референтните стойности?

Възраст Референтни стойности (ng/mL) – жени* Референтни стойности (ng/mL) – мъже*
< 1 година 12 – 327 12 – 327
1  -3 години 6 – 67 6 – 67
4 – 6 години 4 – 67 4 – 67
7 – 12 години 7 – 84 14 – 124
13 – 17 години 13 – 68 14 – 152
18 – 60 години 13 – 150 30 – 400

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Цена

22.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ