Какво е хепатит В – HBeAg?

Хепатит В – HBeAg бива диагностициран още в ранната фаза на вирусна инфекция с хепатит В, след появата на повърхностен антиген на хепатит В (HBsAg) или през цялото време на вирусна репликация. Титрите и на двата антигена нарастват бързо по време на периода на вирусна репликация при остра инфекция. Спонтанното превръщане от е-антиген в е-антитяло (промяна, известна като сероконверсия) е предиктор за дългосрочно изчистване на хепатит B при пациенти, подложени на антивирусна терапия. Показва по-ниски нива на вируса и следователно по-ниска инфекциозност. Отрицателният HBeAg резултат може да показва ранна остра инфекция преди пика на вирусната репликация или ранна реконвалесценция, когато HBeAg е спаднал под откриваемите нива. Наличието на анти-HBeAg служи за разграничаване на тези две фази. Подгрупа пациенти с хроничен хепатит В нямат откриваем HBeAg в серума, но са положителни за анти-HBe; тези пациенти също могат да бъдат положителни за серумна ДНК на вируса на хепатит В. Освен това сероконверсията на HBeAg се използва като индикатор за вирусологичен отговор при лечение на пациенти с хроничен хепатит В.

Защо се изследва?

Изследването се назначава при мониторинг на пациенти, инфектирани с вируса на хепатит B, с цел проверка на неговата активност, т. е. продължава ли да се размножава или не. Тъй като заразяването се случва чрез предаване на телесни течности, контактът с кръв на заразен е високо рисков. Ако резултатът от теста за HBeAG е отрицателен, това означава, че е-антигенът вече не присъства в индивида, диагностициран с хепатит В. Въпреки това е възможно вирусът да продължи да се репликира и HBeAG-отрицателният човек да изисква лечение.

Кога да изследвам хепатит В – HBeAg?

Изследването може да се назначи при вече диагностицирани пациенти с хепатит B, чиито симптоми включват силна умора, слабост и отпадналост;
жълтеница; потъмняване на урината; гадене и повръщане; загуба на апетит; стомашна болка от дясната страна; сърбеж.

Как да се подготвя за изследването?

Не е необходима предварителна подготовка.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви са референтните стойности?

Резултатът от това изследване може да бъде положителен или негативен.

Цена

28.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ