Какво е магнезий?

Магнезият е есенциален минерал, който поддържа физиологичните процеси в човешкото тяло. Представлява метален катион, който участва в биохимични реакции и е важен компонент на много ензими. Поддържа електролитния баланс и стабилността на клетъчните мембрани. Изследването на серумните нива на магнезий определя нивото му в организма. Въпреки че се открива в малки количества в човешкото тяло, е от изключително значение за него.

Предимно магнезият се открива в костите, свързан с калций и фосфор. Ко-фактор е на множество ензими, които са свързани с метаболизма на въглехидратите. Участва в регулацията на невромускулните и коагулационните механизми.

Нивата на калция и магнезия са неразривно свързани, тъй като метаболизмът на единия сериозно повлиява този на другия. Поради тази причина, винаги е наложително те да бъдат изследвани и интерпретирани заедно като част от цялостния електролитен панел.

Защо се изследва?

Най-често магнезият се изследва заедно с калций, калий, натрий, хлор, фосфор, бикарбонати и други. Показателят се използва при определяне състоянието на бъбречната функция, при наличие на невромускулна дразнимост, при появата на необяснима хипокалциемия, при различни сърдечносъдови състояния, при проследяване на лечението с тиазидни и бримкови диуретици, аминогликозиди и други медикаменти, които може да са нефротоксични. Изследването се назначава и при малабсорбционни синдроми, хроничен алкохолизъм и при провеждане на парентерално хранене.

Кога да изследвам магнезий?

При невромускулни и невропсихиатрични заболявания, сърдечни аритмии, ендокринни патологии, проследяване на специфично лечение и други.

Как да се подготвя за изследването?

Изследването следва да се провежда на гладно или минимум 4 часа след последното хранене.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви са референтните стойности?

0,66 – 1,07 mmol/l*

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Срок за изпълнение (в работни дни)

1 ден

Цена

6.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ