Какво е АЛАТ?

Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) е ензим, който се среща главно във вътрешността на клетките на черния дроб и в по-малка степен в други тъкани като бъбреците, сърцето и скелетните мускули. АЛАТ играе важна роля в метаболизма на аминокиселината аланин. Той помага за прехвърлянето ѝ от клетките към кръвта, където може да бъде използван за производството на енергия или за поддържане на азотния баланс. Повишените нива на АЛАТ в кръвта могат да свидетелстват за увреждане или проблеми със здравето на черния дроб или други тъкани, където се съдържа ензимът.

АЛАТ се използва като биохимичен маркер при диагностика и проследяване на различни заболявания на черния дроб, като например хепатит, цироза, мастна хепатопатия и други. Повишените нива на АЛАТ могат също да се наблюдават при други състояния, които не са свързани с черния дроб, като например мускулни увреждания или използването на някои лекарства.

Защо се изследва?

Изследването на серумните стойности на AЛАT се използва за диагностициране на остри вирусни хепатити, причинени от хепатитни вируси А, В, С, Е или други. Маркерът е показател за проследяването на клиничното протичане на остри хепатити, както и на ефекта от лечението им. Използва се и за диагностициране на заболявания на черния дроб и жлъчните пътища, на панкреаса, както и за диференциална диагноза на хемолитична от чернодробна жълтеница.

Заедно с изследването на АСАТ се назначава тестването и на други показатели, които дават сведения за потенциални здравословни нарушения, сред които: хепатит, жлъчно-каменна болест, нарушен отток на жлъчния сок, чернодробна цироза, токсично увреждане на черния дроб и др.)

Кога да изследвам АЛАТ?

Най-честите симптоми, налагащи изследване на посочения показател са отпадналост, гадене, липса на апетит, повръщане и стомашни болки, както и жълтеница. Съмнението за хепатит и контактът с болни от хепатит пациенти също са предпоставки за назначаване на изследването. При лица, които хронично злоупотребяват с алкохол, страдат от чернодробна цироза, чернодробна стеатоза, жлъчно-каменна болест и други здравословни проблеми изследването на АЛАТ бива рутинно на определен интервал от време.

Продължителният прием на определени медикаменти като нестероидни противовъзпалителни средства, антиконвулсанти, антипсихотици, някои антибиотици, антигъбични средства, имуномодулатори, антихиперлипидемични лекарства и други също е причина за изследване на АЛАТ.

Как да се подготвя за изследването?

Изследването следва да се провежда сутрин на гладно.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви са референтните стойности?

Възраст, пол Стойности (U/L)*
0 – 1 <54
Жени <33
Мъже <41

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Срок за изпълнение (в работни дни)

1 ден

Цена

4.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ