Какво е глюкоза?

Глюкоза е изключително важен монозахарид, присъстващ в ендогенните метаболитни пътища на човешката физиология. Тя е основен източник на енергия за клетките на организма, особено за нервната тъкан и еритроцитите. Глюкозата, бидейки основна форма на въглехидратния метаболизъм, е субстратът на гликолизата, трикарбоновия цикъл и оксидативното фосфорилиране.

Нейният есенциален метаболитен принос обуславя регулаторни механизми, които гарантират поддържането на тъканите с енергия в рамките на физиологичните оптимални стойности. Тази регулаторна функция е възможна благодарение на динамичното балансиране на глюкозните нива в кръвта чрез активното участие на бета клетките, които секретират инсулин и глюкагон, които съответно намаляват и увеличават гликемичните стойности.

Освен своята централна роля в енергийния метаболизъм, глюкозата участва и във важни процеси като гликозилиране на протеините, което регулира тяхната функционалност и стабилност. Въпреки тези значими функции, наличието на надминаващи нормативните стойности глюкозни нива може да доведе до сериозни здравословни проблеми, като диабет тип 2 и дисбаланс на метаболитните процеси.

Защо се изследва?

Наднорменото тегло или затлъстяването (BMI ≥ 25 kg/m2), независимо от навършените години, са едни от най-честите причини за назначаване на изследване на глюкоза. Други рискови фактори включват обездвижване; роднини от първа степен със захарен диабет; анамнеза за гестационен диабет или раждане на плод с голямо тегло (> 4000 g); кръвно налягане (≥140/90 mmHg); ниско ниво на HDL-холестерол (<35 mg/dL) и/или повишени нива на триглицериди (> 250 mg/dL); жени със синдром на поликистозните яйчници; анамнеза за сърдечно-съдови заболявания; намален глюкозен толеранс при предишни тестове; други клинични състояния, свързани с инсулинова резистентност (напр. акантозис нигриканс).

Кога да изследвам глюкоза?

Субективните симптоми включват полиурия, полидипсия, необяснима загуба на тегло, както и „случайна“ или “ненадейна” стойност на глюкоза > 200 mg/dL (> = 11,1 mmol/L). Други симптоми включват нива на кръвната захар на гладно > = 126 mg/dL (> = 6,99 mmol/L) или >= 200 mg/dL на 2-рия час след прием на 75 g глюкоза (в рамките на теста за орален глюкозен толеранс).

Как да се подготвя за изследването?

Изследването може да се проведе както сутрин на гладно, така и 2 часа след прием на храна, в зависимост от инструкциите, посочени от лекуващия лекар.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви са референтните стойности?

Интерпретиране на базовите нива на кръвна захар Стойности (mg/dL)*
Нормални 60 – 99
Модифицирана базова кръвна захар (IFG) 100 – 125
Захарен диабет > / = 126

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Цена

4.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ