Какво е гликиран хемоглобин?

Изследването на нивата на гликирания хемоглобин (HbA1c) дава информация за гликемичния статус на пациента между 8-12 седмици назад във времето. Нивата на показателя не са свързани с циркадния ритъм на тялото, а с режима на хранене, свързан с моменти на спад и покачване на кръвната захар.

Защо се изследва?

Най-често изследването се назначава при отклонения в нивата на кръвната глюкоза на гладно или след провеждане на орален глюкозотолерантен тест; при съмнения за потенциално предиабетно състояние; като част от процеса на диагностициране на захарен диабет. При вече доказан инсулинозависим диабет изследването на гликиран хемоглобин се използва за проследяване на ефекта от вече назначено лечение. По същия начин се проверява и отговора от лечението с орални антидиабетични препарати за диабет тип 2, диабетна ретинопатия, нефропатия, полиневропатия или оценка на хроничната хипергликемия. Препоръчително е да се изследва 3-4 пъти в годината при пациенти с диабет тип 1 или не добре контролиран диабет тип 2, и два пъти в годината при добре контролиран диабет тип 2.

Кога да изследвам гликиран хемоглобин?

При оплаквания от постоянно чувство на глад и усещане за жажда, рязко редуциране на телесното тегло или с оглед поставяне или отхвърляне на потенциална диагнозна “захарен диабет”. Възможно е изследването да бъде назначено при установен метаболитен синдром или вече доказан диабет, с цел оценка на гликемичния контрол.

Как да се подготвя за изследването?

Не е необходимо изследването да се провежда на гладно. Консултацията с лекар за уточняване на точните медицински инструкции е необходима.

Какъв е видът на изследването?

Венозна кръв

Какви са референтните стойности?

Референтният интервал за гликиран хемоглобин е 4,0-5,6% (20-38 mmol/mol)*. Диагностичният критерий за диабет е >/= 6,5% (48 mmol/mol)*.

*Резултатите от всеки вид изследване следва да се интерпретират от лекуващия лекар, провеждащ лечението на пациента. Посочените стойности са с информативен характер и не отменят консултацията със специалист.

Цена

15.00 лв.
ОБРАТНО КЪМ СПИСЪК С ИЗСЛЕДВАНИЯ