Какво е глюкоза (трикратен профил)?

Трикратният глюкозен профил представлява диагностичен подход в областта на лабораторното изледване, който включва измерването на нивата на глюкозата в кръвта в три различни времеви точки. Този профил е от особено значение за прецизната оценка на гликемичния контрол и динамиката на гликемичните стойности, които представляват отражение на общата характеристика на глюкозния метаболизъм.

При изследването вземането на кръвни проби от пациента се провежда в три различни интервала от време, обикновено преди хранене, след хранене и преди лягане. Тези специфични времеви точки са избрани с цел да се разкрият вариации в гликемичните нива в различните периоди от денонощието.

Използването на трикратен профил на глюкоза може да допринесе за ефективното проследяване на заболявания, свързани с гликемичен дисбаланс, като диабет тип 2 или гестационен диабет, както и за откриване на други метаболитни разстройства. Този диагностичен подход позволява на здравните специалисти да изградят по-пълна и точна картина за глюкозния статус на пациента и да определят персонализираната лечебна стратегия, насочена към подобряване на гликемичния контрол и общото здравно състояние на индивида.

Цена

8.00 лв.
ВИЖ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЮКОЗА