Какви са основните функции на бъбреците?

Бъбреците са органи в човешкото тяло, които изпълняват редица важни функции. Ето какви са те:

 • Филтрация на кръвта – играят ключова роля в пречистването на кръвта, премахвайки излишната вода, соли и отпадъци. Този процес води до образуването на урина.
 • Регулиране на водния баланс – регулират количеството вода в организма, като реагират на сигнали за нивата на хормоните на антидиурезата (като вазопресин), които контролират задържането на вода.
 • Регулиране на електролитите – контролират нивата на електролити като натрий, калий и хлор в организма, които са важни за нормалното функциониране на клетките и организма като цяло.
 • Поддържане на кръвното налягане – чрез контролиране на обема на кръвта и регулиране на нивата на натрий и вода, бъбреците помагат в поддържането на стабилно кръвно налягане.
 • Производство на еритропоетин – синтезират хормона еритропоетин, който стимулира костния мозък да произвежда червени кръвни клетки. Този процес помага в поддържането на оптималното ниво на кислород в тялото.
 • Метаболизъм на витамин D – активират витамин D, който е важен за здравето на костите и усвояването на калция.
Запази час за изследване

Кои симптоми показват евентуален проблем с бъбреците?

 • Високо кръвно налягане;
 • Кръв в урината;
 • Чести позиви за уриниране;
 • Затруднено започване на уриниране;
 • Болезнено уриниране;
 • Подуване на ръцете и краката поради натрупване на течности в тялото

Появата само на един симптом може и да не означава сериозен проблем. Но когато се появяват едновременно, това показва, че бъбреците не работят правилно.

Заяви изследване

  В кои случаи се препоръчва провеждане на изследване?

  Провеждането на изследване може да се препоръча в различни ситуации и за различни цели.

  Тестовете за бъбречна функция се провеждат при съмнение за:

  • бъбречно заболяване;
  • при уточняване на диагнозата;
  • диабет;
  • лечение с лекарства, които могат да повлияят на бъбречната функция
  • фамилна предразположеност;
  • при контрол на лечението;
  • преди трансплантация на бъбреци.

  Тези случаи са общи примери, но конкретните препоръки могат да варират в зависимост от медицинската история и нуждите на индивида.

  Кои са често срещаните заболявания на бъбреците?

  Различни заболявания могат да засегнат бъбреците, като едни от най-честите включват:

  • Хронична бъбречна болест (ХББ): Това е дълготрайно заболяване, при което бъбречната функция се уврежда постепенно през времето. Причините включват диабет, високо кръвно налягане, хронични запалителни болести и др.
  • Бъбречни камъни: Това са твърди образувания, които се формират в бъбречните калайници и могат да причинят болка, инфекции или обструкция на мокрениците.
  • Бъбречни инфекции: Могат да бъдат причинени от бактерии, които се разпространяват от уринарния тракт. Те могат да предизвикат болка, възпаление и други симптоми.
  • Поликистозни бъбреци: Това е генетично наследено заболяване, при което се образуват множество кисти в бъбречните тъкани, което може да доведе до увеличаване на размера на бъбреците и нарушаване на техните функции.
  • Лупус на бъбреците (лупус нефрит): Това е автоимунно заболяване, което може да засегне бъбреците и да предизвика възпаление, увреждане и загуба на функция.
  • Пиелонефрит: Това е сериозна бъбречна инфекция, която засяга бъбречните тъкани и може да доведе до тежки увреждания на органите.
  • Акутна бъбречна недостатъчност: Това състояние включва внезапното нарушаване на бъбречната функция, често в резултат на травма, инфекция или други фактори.
  • Диабетична нефропатия: Хроничното увреждане на бъбречната функция, което се развива при хора с диабет, се нарича диабетична нефропатия.

  Какви видове функционални изследвания на бъбреците се прилагат?

  Този тип медицински изследвания се извършват в специализирани медицински лаборатории.

  Тестове на урина

  Микроскопско изследване на урината

  Включва микроскопско изследване на проба от урина, както и тест ленти за изследавне на урина. Химически обработената лента се потапя в проба от урина и променя цвета си при наличие на аномалии като излишни количества протеин, кръв, гной, бактерии и захар.

  Анализът може да помогне за откриване на различни заболявания на бъбреците и пикочните пътища, включително хронични бъбречни заболявания, диабет, инфекции на пикочния мехур и камъни в бъбреците.

  Протеин в урината

  Това може да се направи, като част от анализ на урината или чрез отделен тест за измерване. Излишното количество протеин в урината се нарича протеинурия.

  Положителният тест трябва да бъде потвърден с помощта на по-специфичен тест за измерване, като например специфичен за албумин тест или количествено измерване като съотношение албумин към креатинин.

  Микроалбуминурия

  По-чувствителен тест за измерване, който може да открие малко количество албумин в урината. Хората, които имат повишен риск от развитие на бъбречно заболяване като тези с диабет или високо кръвно налягане трябва да имат резултат от този тест или съотношение албумин-креатинин, ако стандартният им тест за измерване на протеинурия е отрицателен.

  Креатининов клирънс

  Тестът за клирънс на креатинин изчислява колко добре се отделя креатининът от бъбреците. Сравнява креатинина в 24-часова проба урина с нивото на креатинина в кръвта, за да покаже какво количество отпадни продукти бъбреците филтрират всяка минута.

  Кръвни тестове

  Изследване на нивото на серумния креатинин

  Този кръвен тест изследва дали креатининът се натрупва в кръвта.
  Бъбреците обикновено напълно филтрират креатинина от кръвта, затова високите нива на креатинин предполагат бъбречен проблем.

  Скорост на гломерулна филтрация(GFR)

  Съществува определена формула, чрез която се изчислява скоростта на гломерулната филтрация. Този тест е мярка за това колко добре бъбреците премахват отпадните продукти и излишната течност от кръвта. Изчислява се от нивото на серумния креатинин като се използват възраст и пол като се взема под внимание когато има афроамерикански произход.

  Изследване на урея в кръвта

  Изследването на урея в кръвта проверява за наличието на отпадни продукти в кръвта. Тестът измерва количеството азот в кръвта. Урейният азот е продукт на разграждането на протеини.

  Тестове за образна диагностика на бъбрек

  Ултразвук

  Използва звукови вълни, за да получи картина на бъбрека. Може да се използва за търсене на аномалии в размера или положението на бъбреците или за препятствия като камъни или тумори.

  Компютърна томография (КТ сканиране)

  Тази техника за изобразяване използва рентгенови лъчи за получаване на изображение на бъбреците. Може да се използва и за търсене на структурни аномалии и наличието на увреждания. Може да изисква използването на интравенозно контрастно багрило което може да предизвика безпокойство и притеснение за хората с бъбречно заболяване.

  Биопсия на бъбреците

  Може да се прави поради една от следните причини:

  • за идентифициране на конкретно болестно състояние и определяне реакцията на лечението;
  • да се оценят промени и щети настъпили в бъбрека;
  • да се проследи бъбречната трансплантация

  Бъбречната биопсия се извършва чрез използване на тънка игла, за да се вземат малки парчета бъбречна тъкан за изследване под микроскоп.

  Какво включва „пакет изследвания за бъбреци“ ?

  Биохимия

  • Общ белтък (Total protein)
  • Албумин (Albumin)
  • Креатинин (Creatinine)
  • Урея ( Urea )
  • Пикочна киселина (Uric acid)
  • Креат. клирънс (Creat clearance) – Cockroft-Gault
  • Калий ( K ; Potassium)
  • Натрий ( Na ; Sodium)
  • Калций общ ( Ca ; Calcium)
  • Фосфор ( P ; Phosphate)

  Урина – ОХИ

  • Урина pH (Urine)
  • Урина – Относително тегло ( Specific gravity )
  • Урина – Белтък (Protein)
  • Урина – Глюкоза ( Glucose )
  • Урина – Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
  • Урина – Левкоцити ( Leukocytes )
  • Урина – Билирубин ( Bilirubin )
  • Урина – Уробилиноген ( Urobilinogen )
  • Урина – Нитрити ( Nitrite )
  • Урина – Кетони ( Ketones )
  • Седимент – Левкоцити ( Sediment WBCs )
  • Седимент – Еритроцити ( Sediment RBCs )
  • Седимент – Плоски епителни клетки ( SQECs )
  • Седимент – Сквамозни епителни клетки ( Squa. EC )
  • Седимент – Несквамозни епителни клетки ( NSQM EC )
  • Седимент – Транзиторни епителни клетки( Tran. EC )
  • Седимент – Ренални туболни eп. клетки ( Renal EC )
  • Седимент – Кристали ( Crystals )
  • Седим.- Крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
  • Седимент – Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
  • Седимент – Кристали уратни ( Amorphous urates )
  • Седимент – Бактерии ( Bacteria )
  • Седимент-Цилиндри ( Cast )
  • Седимент – Хиалинни цилиндри ( Hyaline casts )
  • Седимент – други наблюдавани ( Other observed)
  • Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)

  Как се осъществява изследването?

  Взема се кръв от вената на пациента. Епруветка за серум с гел и 1 чист, сух контейнер. Изисква се информация за ръст, тегло и възраст.

  Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд). 24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8°C) до приключване на събирането. Първата сутрешна урина се изхвърля.

  Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Размесва се добре и се измерва точното количество в милилитри. Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.

  Необходима ли е предварителна подготовка?

  При повечето тестове за бъбреци не е необходима предварителна подготовка от страна на пациента. При провеждане на пробата за концентрация е неоходимо да се спазва диета 24 часа преди изследването.

  Кога се получава резултата от изследването?

  Обикновено резултатите от стандартните кръвни изследвания на бъбреците се получават след няколко дни. Различните кръвни тестове могат да изискват различни методи на анализ и време за обработка. Например, тестове като креатинин или урея обикновено се измерват по-бързо, докато някои други специализирани тестове могат да изискват повече време.

  Стандартните анализи на урина, като например тези за обща характеристика, глюкоза, белтъчини и други, могат да предоставят резултатите си след няколко часа до няколко дни.

  Някои по-сложни изследвания, като например култури на урина, които могат да изискват отглеждане на бактерии, могат да отнемат повече време, често между 24 и 72 часа.

  Запази час за изследване