Какво е спермограма (спермален анализ)?

Спермограмата, като основен метод за оценка на плодовитостта при мъжа, е от съществено значение. Това медицинско изследване анализира състоянието на семенната течност, известна като еякулация, с цел да се определи жизнеспособността на сперматозоидите и тяхната способност да оплодят яйцеклетката. Това е важно за диагностицирането на фактори, които могат да създадат пречки пред успешното зачатие и бременност или откриване на някои патологии.

Спермалният анализ представлява високо информативно изследване, което показва качеството на семенната течност (сперма).

В кои случаи се назначава направа на спермограма?

 • При съмнения за репродуктивен проблем и безплодие, при мъжете се назначава спермограма.

Това е едно от първите изследвания, към които прибягва лекуващият лекар. С оглед установените резултати, се взима решение за назначаване на съответното лечение.

 • Когато мъжът има заболяване, което може да причини безплодие като: възпаление на тестисите, простатит, варикоцеле, хормонални нарушения,урологични заболявания.
 • При нужда от асистирана репродукция, например ин витро процедура.
 • След операция, която засяга сперматогенезата (например след операция за варикоцеле) или вазектомия (за да се проследи ефективността на операцията).
 • След терапевтично лечение за проследяване на ефикасността му.

Какви показатели се изследват?

При анализ на показателите се прилагат два начина – макроскопско определяне и микроскопско определяне.

Макроскопско определяне

То включва следните физикохимични параметри:

 • Цвят на семенната течност – трябва да има хомогенна структура и седефена опалесценция. Колкото по-малко са сперматозоидите, толкова по-прозрачна е семенната течност. Наличието на еритроцити предизвиква червеникаво-кафяв цвят, а приемът на някои медикаменти са причина за по-жълт цвят.
 • Мирис – той варира според здравословното състояние на мъжа, хранителния режим, който спазва, както и начинът на живот. Тютюнопушенето, наркотичните вещества, консумацията на алкохол, както и рафинирана захар, оказват влияние върху мириса на еякулата.
 • Втечняване на семенната течност – фактор, който показва проблеми с репродуктивното здраве, е втечняването. Получената семенна течност има полутечна желеобразна консистенция, като до 30 минути от отделянето течността трябва напълно да се е втечнила.
 • Обем на семенната течност – Това е показател дали има неправилно функциониране на простатната жлеза и семиналните везикули. Именно те заедно с участието на булбоуретралната жлеза и епидидимиса определят това какъв ще е обемът.
 • Киселинност на еякулата – pH показва какво е съотношението между киселинността на простата и алкалността на семенните мехурчета.
 • Вискозитет на семенната течност – определя гъстотата на семенната течност. По-гъстият секрет е признак за възпаление на една или няколко от жлезите на пикочо половата система. Приемът на алкохол е още една причина за висок вискозитет.

Микроскопско определяне

Микроскопското определяне представлява клетъчен анализ, при който се изследват няколко неща.

 • Концентрация на сперматозоидите и техния брой – показател, чрез който се наблюдава какъв е броят на сперматозоидите в единица обем на еякулата. Ниската концентрация и по-малкият брой на сперматозоидите е признак за инфертелитет.
 • Подвижност на сперматозоидите – От гледна точка на подвижност, сперматозоидите се разглеждат по следния начин: С прогресивна подвижност – сперматозоиди, които се придвижват бързо в права линия; С нелинейна подвижност – движат се направо, но не винаги успяват в права линия. С непрогресивна подвижност – в повечето случаи описват кръгове и не успяват да се движат напред; Неподвижни сперматозоиди – при тях няма никакво движение.
 • Виталност на сперматозоидите – определя се какъв е процентът на живите сперматозоиди в еякулата, като той не бива да бъде по-малко от 60%.
 • Морфология на сперматозоидите по критерии на Кюгер – Използва се специална технология, по която сперматозоидите се оцветяват. По този начин се анализира морфологията на сперматозоидите и това дали имат специфични дефекти. Нормалните сперматозоиди се характеризират с гладка и овална главичка, интактна средна част и опашка и други с дефекти на глава; с дефекти на средна част (шийка); с дефекти на опашка и с остатъчна цитоплазма (цитоплазмени остатъци).

Съществуват два вида спермограма – обикновена и разширена.

Обикновената спермограма изследва параметрите: обем, концентрация, подвижност и общ брой на сперматозоидите. В нея се включват и тестове за антиспермални антитела, левкоцити и виталност на сперматозоидите.

Разширената спермограма, в допълнение към гореизброените параметри, изследва още и морфологията на сперматозоидите.

Референтни стойности за спермограма

Нормативните показатели, от които се ръководят специалистите при дешифрирането на анализа на спермограмите, са определени през 2010 г. от СЗО (Световната здравна организация).

Макроскопските (физико-химични) параметри включват:

 • Обем на получената сперма: повече от 1,5 ml
 • Време за втечняване: максимум 60 минути
 • Вискозитет: не повече от 2 см
 • Цвят: бяло-сивкав
 • pH стойност: повече от 7,2
 • Мирис: специфичен

Микроскопските (клетъчен анализ) параметри включват:

 • Концентрация на сперматозоиди: не по-малко от 15 млн/ml
 • Общ брой сперматозоиди: най-малко 39 млн
 • Жизненост: не по-малко от 58%
 • Обща подвижност (PR+NP): не по-малко от 40%
 • Прогресивно подвижни (PR): не по-малко от 32%
 • Морфологично нормални сперматозоиди: най-малко 4%
 • Концентрация на левкоцити: под 1 млн/ml

Каква е предварителната подготовка за извършване на спермограма?

За да може пробата, дадена за изследване, да е възможно най-добра, резултатите трябва да са максимално точни. За изпълнението на тази цел, са необходими няколко условия.

 • Полово въздържание на мъжа между три и пет дни преди назначената дата за спермограма
 • Употреба на предоставен за целта стерилен контейнер при отделянето на еякулат
 • Предаване на цялото количество еякулат за анализ, без разливане или евентуално пропускане
 • Избягване употребата на лубриканти, поради потенциалното им вредно въздействие върху сперматозоидите
 • Съхраняване на отделената семенна течност на стайна температура. Това условие е важно, тъй като сперматозоидите са силно чувствителни към температурните промени.
 • Неизползване на презерватив за събирането на еякулат, тъй като е възможно веществата, от които е изработен, да повлияят негативно върху подвижността на сперматозоидите.

Какво следва при отклонения на резултатите от референтните стойности на спермограма?

Отклоненията в резултатите на спермограмата не означават, че има наличие на инфертилитет при мъжа. Нормално е да се наблюдават разлики в качеството на семенната течност при направата на няколко изследвания през определен период от време. Така, ако първото изследване не е било добро, не означава, че при повторно изследване няма да се наблюдава нормална спермограма (нормозооспермия).

Резултатите могат да бъдат повлияни от много фактори: от прекарани наскоро заболявания, психическото състояние на мъжа, прием на лекарства и антибиотици, алкохол, цигари и наркотици.

В случай, че има потвърден недобър резултат трябва да се открие първопричинителя. За целта е необходимо да се извърши консултация със специалист по репродуктивно здраве, който ще направи разчитане на спермограма и ще извърши анализ на вашата медицинска история, за да назначи подходящо лечение на инфертилитет.