Тестовете за наркотици играят важна роля в различни аспекти на общественият живот и здравеопазването.

Едно от най-съществените приложения е, че чрез тях се откриват лица, които употребяват наркотици, и предоставят възможност за предприемане на подходящи мерки за лечение или превенция.

Тестовете за наркотици се използват при набирането на персонал в работни места, където е от съществено значение да се гарантира безопасността, като например в областта на транспорта.

Такива тестове могат да бъдат използвани в медицинската практика за диагностициране и мониторинг на пациенти с наркотични зависимости или при прегледи за лечение с лекарства, с които може да се злоупотребява.

Не на последно място, могат да помогнат в разследванията на криминални дейности, където наркотиците играят роля, като например в случаи на трафик на наркотици.

Запази час за изследване

Видове тестове за наркотици

Най-общо тестовете могат да се разделят на два вида

 • за персонална употреба – ползвани обикновено от родители;
 • за професионални нужди – Ползват се от институциите, отговарящи за сигурността, безопасността и реда. В България това са структурите на МВР – ДАНС, КАТ, ГДБОП, полиция и др. Освен тях обаче все по-често професионални организации и различни фирми ползват тестове за наркотици за контрол на персонала.

Целта на кръвните тестове за наркотици при водачите на МПС е да помогнат за предотвратяване на катастрофи и инциденти на пътя, които могат да бъдат предизвикани от управление под въздействие на наркотици. Те са част от общата стратегия за осигуряване на безопасност на пътя и защита на обществото от вредните последици на наркотичната употреба.

Според пробата, която е необходима за изследването, тестовете за наркотици могат да бъдат няколко вида. Тестването се различава според това от къде се взима пробата и начина на изследване. Изборът зависи от спецификата за конкретния вид.

Различните видове тестове имат различна точност и ефективност в откриването на наркотични вещества в организма.

 • Кръвни тестове

Точност – обикновено много точни и могат да открият наркотични вещества в кръвта с висока прецизност.

Време на детекция – могат да открият наркотиците в кръвта за период от няколко часа до няколко дни след последната употреба, в зависимост от типа наркотик.

 • Уринални тестове

Точност – често се използват за скрининг на наркотици и обикновено са достатъчно точни за повечето приложения.

Време на детекция – могат да открият наркотици в урина за по-продължителен период от време спрямо кръвните тестове, обикновено от няколко дни до седмици, в зависимост от типа наркотик.

 • Слюнчеви тестове

Точност – те са по-нови и обикновено се считат за по-малко инвазивни от кръвните или уриналните тестове, но не са достатъчно сигурни и стабилни резултатите.

Време на детекция – Подобно на уриналните тестове, времето на детекция на наркотиците в слюнката може да бъде от няколко дни до седмици.

 • Косъмни тестове

Точност – предоставят дългосрочна история на наркотичната употреба и се считат за много точни, макар че могат да бъдат по-скъпи и по-трудни за изпълнение.

Време на детекция – Косъмните тестове могат да открият наркотици за месеци след последната употреба.

Изборът на подходящ тип тест зависи от конкретното приложение, времето на детекция, точността и удобството за използване.

Заяви изследване

  Тестове за наркотици – кръвен тест или урина?

  • Тестове за наркотици в урина – Експресните тестове за урина са предназначени за ориентировъчно изследване, което има само предварителен (т.е. няма доказателствен) характер.

  Принципът на теста се състои в разпознаване на структурата на молекулата на наркотичното вещество или негов метаболит от антитяло и се отчита най-често като отсъствие (!) на цветна ивица върху тест-панела.

  Тестът е положителен, когато концентрацията на наркотика в урината е над определена граница (концентрационен праг; cut-off). Това е и един от триковете, които „по-опитните“ изследвани лица прилагат за да си осигурят отрицателен резултат – най-често чрез разреждане на урината с вода.

  • Кръвен тест за наркотици – Изследването на наркотични вещества в кръв има значение тогава, когато трябва да се докаже употреба в кратък период (часове) преди вземането на кръвната проба (напр. при шофьорите).

  Когато е необходимо да се оцени степента на риск и зависимостта между доза на наркотика, концентрация в кръвта и токсичен ефект или има вероятност от оспорване произхода на пробата (възможен е анализ на ДНК).

  Кръвният тест за наркотици има специфична и ограничена приложимост, като същият не е подходящ за скринингови изследвания.

  Как се взема на кръвна проба за тест за наркотици?

  Пациентът се информира за процеса на вземане на кръвна проба и му се обяснява какво да очаква.

  Обикновено кръвната проба се взема от вена на ръката на пациента.

  Мястото, от което ще се вземе кръвната проба, се почиства и дезинфекцира с антисептик. Медицинският специалист взема от вената на пациента необходимото количество кръв в пробирката.

  Кръвната проба се обработва според протоколите на лабораторията и се етикетира ясно с идентификационни данни на пациента и друга необходима информация.

  При наобходимост пробата се транспортира до лабораторията за анализ, където ще бъде изследвана за наличие на наркотици.

  Резултатът от кръвен тест, издаден от акредитирана клинична лаборатория, е доказателство за наличие на наркотик и може да се използва в съдебно дело. Затова кръвен тест се прави обикновено след като има положителен резултат при тест по слюнка.

  Какво следва ако тестът покаже положителен резултат?

  Положителният резултат при този тип тестове се нуждае от задължително потвърждение. Фалшиво положителен резултат може да се получи най-често от употреба на някои медикаменти, които са посочени в подробната листовка на теста.

  Например някои лекарства, отпускани без рецепта за главоболие, съдържат кодеин и позитивират теста за опиати/морфин. Лекарство, ползвано за повишена стомашна киселинност често позитивира теста за метамфетамин.

  Необходимо е потвърждение, преди да се предприемат каквито и да било действия.

  Потвърдителен (доказателствен) анализ за употреба на наркотични вещества – това е лабораторно изследване, изискващо ползване на специална аналитична апаратура (GC-MS, LC-MS) с различен метод на детекция от този на първия тест (т.е. различен от имуноанализ).

  Най-добре е потвърдителен анализ да се извърши чрез изследване на пробата, показала положителен резултат и на втора проба – предоставена на място в лабораторията. По този начин може да се установи какво е довело до положителен резултат и наистина ли е положителен, а същевременно се избягва възможността за преждевременно елиминиране на наркотика от организма на изследвания и получаване на отрицателен резултат при втората проба. Това е често срещано, особено когато има разлика от 8-12 ч. или повече между първия тест и потвърдителния анализ.

  Наркотикът изчезва първо от кръвта (след няколко часа), след това от слюнката (с малко забавяне от времевия диапазон на съдържанието в кръвта), задържа се с дни в урината, но най-дълго се задържа в косата, където може да бъдат открити следи в продължение на месеци.

  Запази час за изследване