Какво е биохимичен скрининг?

Биохимичен скрининг е неинвазивен, бърз и безопасен лабораторен тест на определени кръвни показатели.

Това лабораторно изследване се назначава на бременните жени обикновено в първия или втория триместър на бременността, за да се оцени рискът от хромозомни аномалии.

Тестът в първи триместър (или познат още като „биохимичен скрининг”) включва ултразвуково изследване на плода и тест на кръв от бременната за измерване на две субстанции на бременността, продукти на плацентата (free β-hCG и PAPP-A).

Какво може да покаже това изследване?

Изследването носи съществена информация относно здравето и развитието на бебето. Целта му е да измери нивото на опасност от съществуващи хромозомни аномалии.

Биохимичният скрининг (БХС), съчетан с ултразвукова диагностика изчисляват риска дадена бременна жена да роди дете с генетичен дефект, като синдром на Даун.

Запази час за изследване

Защо да се подложим на биохимичен скрининг?

Изключително важно е всяка бременна жена да се подложи на специализиран кръвен тест – биохимичен скрининг. Също така е от значение, бъдещата майка да бъде добре информирана.

Това е най-важното изследване за проследяване на риска от хромозомни аномалии на плода. Макар основната му функция да е именно оценяване на опасността от малформации, той дава допълнителна информация и за други структурни дефекти, част от които могат да бъдат коригирани в течение на бременността. Други предимства на ранния скрининг (в 11-13 г.с.) са:

 • Точно определяне срока на бременността;
 • Ранно диагностициране на много от големите структурни дефекти;
 • Ранно диагностициране и адекватно проследяване на многоплодните бременности.

Една от важните особености на правилно проведения скрининг в първи триместър на бременността (11-13 г.с.) е, че спомага рано да се предвидят голяма част от високо рисковите бременности (тези, при които е по-вероятно да се развият усложнения на бременността като прееклампсия и изоставане растежа на плода).

Заяви изследване

  Кога се прави БХС?

  Биохимичен скрининг е задължителен за всяка бременна жена, независимо от нейната възраст, състояние и вида бременност – едноплодна или многоплодна.

  Подходящите периоди за провеждане на теста са два – през първия и втория триместър. Затова се обособяват ранен и късен биохимичен скрининг.

  • Ранен биохимичен скрининг

  Насрочва се основно в периода 11-14 г.с. от бременността. Може да бъде разпределен в различни седмици от първото тримесечие, а това дава специфична информация относно растежа и стадият на развитие на плода.

  11 г.с. – 12 г.с. – служи за проследяване на опасността от генетични дефекти.

  12 г.с. – 14 г.с. – дава сведения за структурните аномалии и проблемите на сърцето.

  • Късен биохимичен скрининг

  Прави се през втория триместър, между 15 г.с. и 20 г.с. Той също следи за различни малформации на структурите на бебето.

  Как протича изследването?

  Биохимичен скрининг е напълно безболезнено изследване. Състои се от вземане на кръвна проба, от която се анализират характерни за бременността показатели. Те дават информация за нивата на ключови хормони, която служи за определяне на риска от хромозомни аномалии.

  Кръвният тест задължително се комбинира с ултразвуков преглед (фетална морфология). Тази практика предоставя на специалистите повече, точна и детайлна информация.

  БХС не изисква специална предварителна подготовка. Редица специалисти препоръчват даването на кръвна проба за изследване на серумни показатели до 2 дни преди извършване на теста.

   Резултати от БХС

  Биохимичен скрининг не е диагностично изследване. Целта му е да оцени рисковите маркери, отнасящи се до вродените хромозомни особености.

  Основно тестът служи за измерване опасността от генетични дефекти като:

  • Синдром на Даун (Тризомия 21)
  • Синдром на Едуардс (Тризомия 18)
  • Синдром на Патау (Тризомия 13)
  • Синдром на Търнер (Тризомия Х).

  При ранен БХС в 11-14 г.с. се осигурява около 95% успешна откриваемост на хромозоми проблеми като Синдром на Даун. Сигурността намалява до около 80% през втория триместър – 15-20 г.с.

  Изследването дава важна информация относно риска от сериозни проблеми като преждевременно раждане и прееклампсия (високо кръвно налягане по време на бременността).

  Анализ на получените резултати

  Вероятността от генетични аномалии се изчислява спрямо резултатите от ултразвуковия преглед и изследването на кръвната проба. Тестът БХС условно разделя бременните на 2 групи:

  • „нисък риск“ – спадат майките с резултати 1:2000, т.е. 1 жена на 2000 със сходни резултати е родила дете със Синдром на Даун или друг вид тризомия.
  • „висок риск“ – се приемат резултати от 1:250, например 1:100 ( 1 жена на 100 е родила дете с хромозомни дефекти).

  В тези случаи, лекарите насрочват допълнителни изследвания за потвърждение или изключване на наличието на аномалии (Неинвазивен ДНК-тест, Хорион-Биопсия, Амниоцентеза).

  Заповядайте при нас – Laboratoria.bg и направете Вашите изследвания

  Нашите специалисти – лекари и медицински персонал Ви гарантират отлично обслужване и точни резултати.

  В нашата медицинска лаборатория работим с най-съвременната и доказано качествена диагностична апаратура и предоставяме качествени лабораторни тестове на достъпни цени.

  Запази час за изследване